Tilbage til analyseoversigten

Ældre drikker mest øl til maden

25. oktober 2013
Folk på 55-74 år drikker mere øl til aftensmaden end både de 15-34 og 35-54-årige. De, der tjener meget, drikker også mere øl. Og så drikker københavnerne mere øl til maden end resten af danskerne.

Mest øl i København

I København er der 20 pct. flere, der drikker øl til aftensmaden end gennemsnitligt i Danmark. Det viser tal fra FDB’s mad-O-meter. Dermed er københavnerne dem, der drikker mest øl til maden i Danmark. Nederst på listen ligger personer fra det øvrige Sjælland. Her drikker de 14 pct. mindre øl til aftensmaden end landsgennemsnittet.

Flest mænd drikker øl til maden

Over dobbelt så mange mænd som kvinder drikker øl til aftensmaden. Syv pct. af de danske mænd drikker øl til aftensmaden på en gennemsnitlig dag. Det samme gælder for mindre end tre pct. af kvinderne.

Næsten 7 pct. af alle danske mænd drikker øl til maden.

Weekendøl

Vi drikker mest øl til aftensmaden, når vi har fridagen efter. Fredag og lørdag drikker syv pct. af danskerne øl til maden. Danskerne synes åbenbart ikke, at der er grund til at gøre onsdagen endnu tungere at komme igennem. I hvert fald er tirsdag den dag på ugen, hvor vi drikker mindst øl til maden. Kun tre pct. af danskerne tager en øl til maden tirsdag aften.

Mange snupper en øl til maden, hvis de har fri dagen efter. På en gennemsnitlig ugedag tager 5 pct. en øl til maden, i weekenden sætter flere øl på bordet.

Høj indkomst og højt skum

Jo mere vi tjener, jo oftere tager vi en øl til maden. Seks pct. af folk med en høj indkomst drikker øl til aftensmaden. Det samme gør fire pct. af danskerne, med lav indkomst.

Jo højere indtægt, jo mere øl til maden.

  • Vidste du, at:

    En pilsner (33 cl) svarer til en genstand og dermed 12 gram ren alkohol. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at voksne max drikker fem genstande ved en lejlighed, og at kvinder højst drikker 14 genstande om ugen og mænd højst 21 genstande om ugen - mindre er bedre. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravide kvinder helt undgår alkohol. Kilde: www.sst.dk
    En pilsner indeholder cirka 120 kalorier/505 kilojoule

  • Fakta og yderligere oplysninger

    Oplysninger om forbrug fordelt på landsdele, køn, alder m.v. er trukket ud af Coops mad-O-meter - en database over danskernes madvaner, der dagligt opdateres, og som p.t. indeholder mere end 300.000 måltider. Respondenterne er vægtet på køn, alder og geografi, og resultaterne kan betragtes som repræsentative for den danske befolkning mellem 15 og 74 år.