Tilbage til analyseoversigten

”Den bedre halvdel” - kunne være bedre

20. juni 2011
Vi rører os for lidt, men til gengæld synes mange danskere, at de får nok frugt og grønt og fibre i kosten. Alkohol og kød får vi ikke for meget af, når vi selv skal sige det. Men det er ikke kærestens skyld, at vi føler os relativt sunde – mange oplever, at kæresten trækker sundheden nedad

Vi synes selv, vi rører os for lidt

Hver anden synes, de rører sig for lidt
Næsten hver anden dansker (48 pct.) er uenig eller meget uenig i, at de dyrker tilstrækkelig meget motion/rører sig nok. Knap hver tredje synes, de får tilstrækkelig meget motion. Og nogenlunde det samme billede tegner sig af danskernes opfattelse af kæresten, for halvdelen af dem i fast parforhold (47 pct.) er uenige eller meget uenige i, at kæresten/samleveren får tilstrækkelig meget motion/rører sig nok. Kun hver fjerde (27 procent) er enige eller meget enige i udsagnet. Og så er de ældre tilsyneladende mere tilfredse med, hvor meget de rører sig end de unge og midaldrende. Blandt sidstnævnte er mere end hver femte (22 pct.) meget uenige i, at de dyrker tilstrækkelig meget motion. Kun 14 pct. af de ældre over 55 år svarer det samme.

Mere end hver anden bør tabe sig

To ud af fem synes, at kæresten bør tabe sig
Mere end hver anden dansker (55 pct.) er enig eller meget enig i, at de bør tabe sig. Knap to ud af fem i fast parforhold (38 pct.) er enige i, at partneren bør tabe sig. Lidt flere kvinder (41 pct.) end mænd (35 pct.) synes, at kæresten bør smide nogle kilo.

For søde voksne

Særligt de unge og midaldrende synes, de spiser for meget sukker og søde sager
Mere end to ud af fem (42 pct.) er enige eller meget enige i, at de får for meget slik og søde sager, mens hver tredje (35 pct.) synes, de får en passende mængde. Hver tredje i fast parforhold (34 pct.) er enig eller meget enig i, at kæresten får for meget slik og søde sager. Generelt synes flere kvinder (47 pct.) end mænd (38 pct.), at de spiser for meget slik. Til gengæld er flere kvinder (18 pct.) end mænd (11 pct.) i fast parforhold meget enige i, at kæresten spiser for meget slik. Og så synes flere unge og midaldrende, at de får for meget sukker. Mens hver femte (19 pct.) i alderen 55-74 år synes, de spiser for meget slik og søde sager, svarer mere end hver anden (54 pct.) unge og mere end to ud af fem (44 pct.) af de midaldrende det samme. Nogenlunde samme billede tegner sig for de tre aldersgruppers syn på kærestens sukkerindtag.

Nok af det grønne

Kvinderne synes, mændene får for lidt frugt og grønt
Hver tredje dansker (31 pct.) synes, at de får for lidt frugt og grønt, mens to ud af fem (40 pct.) synes de får nok. Særligt kvinderne er tilfredse med, hvor meget frugt og grønt, de får spist. Knap halvdelen af kvinderne (47 pct.) er enige eller meget enige i, at de får nok frugt og grønt. Det samme svarer kun hver tredje (32 pct.) mand. Og kvinderne er langt fra tilfredse med mændenes indtag af frugt og grønt. Mens 44 pct. af kvinderne er uenige eller meget uenige i, at kæresten spiser nok frugt og grønt, svarer kun 15 pct. af mændene det samme. Og mens kun knap hver tredje kvinde (30 pct.) i fast forhold er enig eller meget enig i, at kæresten får nok frugt, synes hver anden mand (50 pct.) det samme. De unge og midaldrende er tilsyneladende mere utilfredse med deres indtag af frugt og grønt end de ældre. I hvert fald svarer næsten to ud af fem af de 15-34-årige (38 pct.) og hver tredje af de 35-54-årige (32 pct.), at de er uenige eller meget uenige i, at de får nok frugt og grønt. Det samme svarer kun hver femte (19 pct.) af de ældre i alderen 55-74 år.

Hver tiende synes, de drikker for meget

Syv ud af ti synes ikke, de drikker for meget
Hver tiende voksne dansker (12 pct.) synes selv, at de får for meget alkohol, mens hele 71 pct. er uenige eller meget uenige i, at de får for meget. Og det samme billede tegner sig af kæresterne, hvor 11 pct. er enige eller meget enige i, at kæresten drikker for meget alkohol, mens 72 procent er uenige eller meget uenige. Men der er forskel på køn, for mens næsten otte ud af ti kvinder (78 pct.) svarer, at de er uenige eller meget uenige i, at de drikker for meget, svarer to ud af tre mænd (64 pct.) det samme. Og flere kvinder end mænd i fast parforhold oplever, at kæresten drikker for meget. Det svarer 15 pct. af kvinderne mod kun seks pct. af mændene. De tre aldersgrupper har forskellige oplevelser af, hvor meget kæresten drikker. Mens fem pct. af de unge – svarende til hver tyvende – mener, at kæresten drikker for meget alkohol, svarer henholdsvis 13 pct. af de midaldrende og 15 pct. af de ældre det samme.

Fuldkorn fylder

Tre ud af fem synes, de får nok fuldkorn
Danskerne er tilsyneladende meget godt tilfredse med deres indtag af fuldkorn. Således synes tre ud af fem (59 pct.), at de får nok fuldkorn i deres kost, mens hver tiende (13 pct.) er uenige eller meget uenige i, at de får nok. Kæresten får også nok. Det er 54 procent enige eller meget enige i. Lidt flere kvinder (64 pct.) end mænd (55 pct.) er enige eller meget enige i, at de selv får nok fuldkorn. Hver femte kvinde (19 pct.) i fast parforhold er uenig eller meget uenig i, at kæresten får nok fuldkorn. Det samme gælder for ni pct. af mændene. De ældre er generelt mere tilfredse med deres indtag af fuldkorn end de unge. Mens hver anden unge (51 pct.) og tre ud af fem midaldrende (60 pct.) er enige eller meget enige i, at de får nok fuldkorn, gælder det samme for syv ud af ti (70 pct.) af de ældre.

Vi får det kød, vi skal have

Hver anden dansker er uenig i, at de får for meget kød
Vi danskere er måske nok kendt for at spise meget kød, men få af os synes, vi får for meget. Cirka en ud af seks danskere (15 pct.) synes selv, de får for meget kød, mens hver anden dansker (51 pct.) er uenig eller meget uenig i, at de får for meget. Og kæresten får heller ikke for meget. 48 pct. er uenige eller meget uenige i, at kæresten får for meget kød, mens 16 procent er enige eller meget enige. Færre kvinder (12 pct.) end mænd (19 pct.) synes, at de selv får for meget kød. Til gengæld mener mere end hver femte (22 pct.) kvinde i fast parforhold, at kæresten får for meget kød. Det samme svarer ti pct. af mændene.

Hver anden tilfreds med sundheden

En ud af fire er utilfredse med deres generelle sundhedstilstand
Næsten halvdelen af danskerne (49 pct.) er enige eller meget enige i, at de generelt er tilfredse med deres sundhedstilstand. Hver fjerde (25 pct.) er uenig eller meget uenig i samme påstand, mens den sidste fjerdedel (26 pct.) hverken er enig eller uenig. Nogenlunde det samme billede tegner sig af kæresten, hvor 51 procent er enige eller meget enige i, at de er tilfredse med kærestens sundhedstilstand, 23 procent er uenige eller meget uenige og 25 procent hverken er enige eller uenige. Lidt flere mænd (52 pct.) end kvinder (45 pct.) er enige i udsagnet Jeg er generelt tilfreds med min sundhedstilstand. Til gengæld er danske kvinder mere utilfredse med kærestens sundhedstilstand end mændene er. Mens næsten tre ud af fem mænd (57 pct.) er tilfredse med kærestens generelle sundhedstilstand, svarer kun to ud af fem (44 pct.) af kvinderne det samme. Og så er de unge og midaldrende mindre tilfredse med deres sundhedstilstand end de ældre. Mens hver tredje ældre (32 pct.) er meget enig i, at de generelt er tilfredse med deres sundhedstilstand, svarer kun hver femte midaldrende (19 pct.) og unge (20 pct.) det samme.

Kæresten trækker sundheden nedad

Hver fjerde lever sundere pga. kæresten
Danskere i parforhold oplever ikke, at de lever sundere på grund af den bedre halvdel. Næsten hver anden (45 pct.) er uenig eller meget uenig i, at kæresten får dem til at leve sundere, mens hver fjerde er enig eller meget enig. Mænd oplever tilsyneladende en større gevinst ved at have en kæreste. Hver tredje mand (37 pct.) er nemlig enige eller meget enige i, at de generelt lever sundere på grund af kæresten/samleveren. Det samme svarer kun cirka hver sjette kvinde (16 pct.).

Vi spejler os i hinanden

Egne udfordringer er ofte også kærestens
Danske par lever tilsyneladende – eller har i hvert fald en oplevelse af – at leve meget ens, for der er generelt en tendens til, at mange svarer, at det, de selv får nok af, får kæresten også nok af, og tilsvarende – det vi selv kunne være bedre til at spise mere eller mindre af, kunne kæresten også tåle at spise mere eller mindre af. For eksempel er 78 pct. af dem, der er tilfredse med deres egen sundhedstilstand, også tilfredse med kærestens, mens 59 pct. af dem, der er utilfredse med deres egen sundhedstilstand, også er utilfredse med kærestens.
  • Vidste du, at:

    Ifølge Fødevarestyrelsen spiser danskerne i gennemsnit 20 kilo sukker om året. Vi får hovedsagligt sukker fra sodavand, saft, slik, chokolade, kager og lignende (kilde: www.altomkost.dk).

  • Fakta og yderligere oplysninger

    1.017 respondenter deltog i undersøgelsen, der blev gennemført i uge 8, 2011. Respondenterne er vægtet på alder, køn og geografi, og undersøgelsen kan betragtes som repræsentativ for den danske befolkning i aldersgruppen 15-74 år.