Gå tilbage
Lars Aarup, Analysechef
30 91 92 66 Lars.Aarup@coop.dk

Plastik topscorer som bekymring

Coop Analyse har bedt danskerne rangere en række sociale-, klima- og miljømæssige udfordringer efter, hvor bekymrende de er. Plastik indtager en klar førsteplads.

Plastik er værst

Mere end hver anden dansker (54%) er i meget høj grad bekymret for plastik, der ender i naturen og havene. 81% er det i høj eller meget høj grad. Det placerer plastik som den absolutte topscorer på listen over 12 udfordringer. Syv ud af ti (69%) er i høj eller meget høj grad bekymrede for forurening af drikkevandet. Mindst bekymrede er vi danskere for, at maden skal gøre os syge og at løn- og arbejdsvilkår ikke er gode nok.

I hvilken grad mener du, at der er grund til at være bekymret for følgende?

Udsagnene er i grafen forkortet af hensyn til læsevenligheden. I undersøgelsen var de formuleret således: 1) At plastik ender i naturen og havene, 2) At drikkevand forurenes, 3) At plante- og dyrearter uddør, 4) At der er sundhedsskadelige kemiske stoffer i varerne, 5) At temperaturen på kloden stiger, 6) At der bruges pesticider i landbruget, 7) At dyr til produktion af fødevarer ikke har det godt nok, 8) At mad smides ud, 9) At jeg kan blive syg af min mad, 10) At varer bliver transporteret over lange afstande, 11) At nogle danske lokalsamfund er økonomisk og socialt udfordrede, 12) At løn- og arbejdsvilkår for mennesker, der arbejder med produktion af varer, ikke er gode nok. Udsagnene er i grafen rangeret efter svarmuligheden "I meget høj grad"

Om undersøgelsen

1.018 deltog i undersøgelsen, der blev gennemført i august 2019. Data er vægtet på køn, alder og geografi og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning 18-74 år.