Gå tilbage
Lars Aarup, Analysechef
30 91 92 66 Lars.Aarup@coop.dk

Fire gange så mange fleksitarer

Siden 2010 er antallet af fleksitarer, der primært spiser vegetarisk, firedoblet. I dag er mere end hver fjerde under 35 år fleksitar.

Flere fleksitarer

16% af danskerne lever nu fleksitarisk, dvs. spiser vegetarisk de fleste af ugens måltider. Det er en fordobling siden 2017, hvor det var 8% - og en firedobling siden 2010, hvor det var 4 %. Undersøgelsen viser også, at 28% af de 18-34-årige nu lever fleksitarisk. Dermed er der i denne aldersgruppe sket en fordobling siden 2017, hvor tallet var 12%.

Derfor spiser vi mindre kød

Blandt dem, der har kødfrie dage, sker det særligt af hensyn til sundhed (33%) efterfulgt af klima/miljø (27%). 19% svarer dyrevelfærd, mens 16% peger på, at kød er dyrt. Blandt unge er det primære motiv klima/miljø (37 %) efterfulgt af sundhed (30 %) og dyrevelfærd (28 %).

Forventning om fortsat mindre indtag af kød

57 % af danskerne, og 70 % af de unge, svarer i undersøgelsen, at de i en eller anden grad ønsker at spise mindre kød fremover. Det er cirka samme andel som de foregående år.

Spurgt til, hvilke forventninger respondenterne har til deres indtag af kød om et år, svarer 21%, at de forventer at spise mindre kød, end de gør i dag. Kun to % forventer, at de vil spise mere.

Ønske om at spise mindre kød?

Behov for strukturelle tiltag?

I undersøgelsen er respondenterne blevet stillet overfor en række spørgsmål, der handler om strukturelle tiltag, der kan reducere indtaget af kød blandt danskerne. Helt overordnet deler danskerne sig i to store blokke på spørgsmålet ’Mener du, at det samlede kødforbrug i Danmark bør reduceres?’. 38% svarer ja, og lige så mange (36%) svarer nej. Én ud af fire (26%) svarer ’Ved ikke’ til spørgsmålet. Blandt de unge støtter 50 %, at kødforbruget generelt bør reduceres.

44% er helt eller overvejende enige i udsagnet ’Det bør altid være muligt i offentlige institutioner (børnehaver, plejehjem etc.) at kunne vælge et vegetarisk måltid’. Én ud af fire (24% er helt eller delvist uenige i udsagnet. Igen ser billedet lidt anderledes ud, når man kigger på de unges besvarelser. Her støtter 50% forslaget.

Undersøgelsen viser også, at 38% af danskerne mener, at folkeskolen bør fokuseres på at lære eleverne at lave grøn mad fremfor mad med kød. Blandt de unge støtter 48 % forslaget. Størst opbakning er der til forslaget om sænkning at momsen på frugt og grønt, så det bliver billigere at købe.

Enighed med udsagn

Udsagnene er i grafen forkortet. I undersøgelsen er de formuleret således: 'Momsen bør sænkes på frugt og grønt, så frugt og grønt bliver billigere', 'Der bør indføres en miljøafgift på kød, så kød bliver dyrere', 'Der bør i folke-/grundskolen undervises mere i grøn madlavning i stedet for tilberedning af kød', 'Folketinget bør investere mere i udvikling af nye plantebaserede fødevarer', 'De officielle kostråd bør mere tydeligt anbefale, at vi i Danmark spiser mindre kød'

Om undersøgelsen

1.017 deltog i undersøgelsen, der blev gennemført i juli 2020. Data er vægtet på køn, alder og geografi og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning 18-74 år.