Gå tilbage
Lars Aarup, Analysechef
30 91 92 66 Lars.Aarup@coop.dk

Dobbelt så mange koteletter blandt 55+

Koteletter til aftensmad er mest populært i Nordjylland. Og så spiser dem, der har rundet 55 år dobbelt så mange koteletter som dem under 35.

23% flere koteletter i Nordjylland

På en helt almindelig dag i Danmark spiser én ud af 38 koteletter. Men der er stor forskel på, hvor populær udskæringen er i de forskellige egne. I Nordjylland, hvor der bliver spist flest koteletter, er forbruget 23% større end landsgennemsnittet. I København, Østjylland og nord for København er forbruget mindst.

Koteletter til aftensmad i regionerne

Tallene er indekserede og viser, at nordjyderne spiser 23% flere koteletter end den gennemsnitlige dansker. I København bliver der spist 35% færre koteletter.

Alder er afgørende

Koteletter til aftensmad er markant mere brugt blandt de 55-74-årige. De spiser dobbelt så ofte kotelet som de 15-34-årige. Og så viser undersøgelsen, at der bliver spist flest koteletter tirsdag og færrest fredag.

Koteletter og alder

På en gennemsnitlig dag spiser cirka én ud af 28 55-74-årige kotelet til aftensmad. Det samme gælder for cirka én ud af 59 i alderen 15-34 år.

Om undersøgelsen

Oplysninger om forbrug fordelt på landsdele, køn, alder m.v. er trukket ud af Coops Mad-O-meter – en database over danskernes madvaner, der dagligt opdateres, og som p.t. indeholder mere end 1. mio. måltider. Respondenterne er vægtet på køn, alder og geografi og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning mellem 15 og 74 år.