Tilbage til analyseoversigten

Aftensmaden på hverdage presser os

2. februar 2016
Aftensmad på hverdage er en udfordring i mange børnefamilier. Der hersker både tidspres og manglende inspiration og så oplever mange, at det lidt for ofte bliver til det samme, når der skal laves mad.

Børn i familien skaber behov for inspiration

To ud af fem danskere savner inspiration til aftensmaden på hverdage. Det gælder særligt for de 18-49-årige, mens mere end hver anden, der har rundet 50 år, ikke mangler inspiration til et eneste af dagens måltider. Undersøgelsen viser også en klar tendens til, at børn i husstanden skaber et ønske om inspiration til aftensmåltidet i hverdagene. Mens 34% af dem, der ikke har hjemmeboende børn, efterlyser inspiration til hverdagens aftensmåltid, gælder det samme for cirka 60% af dem med et eller to børn.

"Hvilke måltider savner du inspiration til?" To ud af fem danskere savner inspiration til aftensmaden på hverdage. Samme antal mangler ikke inspiration til nogen måltider.

Hverdagsmaden presser mange – især børnefamilier

Én ud af tre danskere (36%) føler sig ugentligt pressede på tid, når der skal laves hverdagsaftensmad. Det er særligt børnefamilierne, der oplever, at tiden ikke helt slår til. Mens kun én ud af fire (27%) af dem uden hjemmeboende børn føler sig presset på tid hver uge, gælder det samme for mere end 60% af dem, der har børn.

"Hvor ofte føler du dig presset på tid, når du/I skal lave aftensmad i hverdagene?" Én ud af fire oplever flere gange om ugen eller oftere, at tiden ikke helt slår til, når der skal laves aftensmad. En anden fjerdedel oplever til gengæld aldrig tidspres.

De fleste beslutter sig samme dag

30% af danskerne bestemmer sig for, hvad de skal have at spise til aftensmad, samme dag. Mere end hver anden (53%) planlægger højest én dag frem. Jo flere børn, der er i husstanden, jo flere dage i forvejen planlægges aftensmaden. Mere end hver anden svarer i undersøgelsen, at de i nogen eller høj grad har en oplevelse af, at de lidt for ofte spiser det samme til aftensmad derhjemme

"Hvor mange dage frem i tiden planlægger du/I som regel, hvad du/I skal spise til aftensmad?" De fleste af os bestemmer os samme dag.

  • Vidste du, at:

  • Fakta og yderligere oplysninger

    Undersøgelsen er gennemført i uge 3, 2016. 1.003 respondenter deltog. Resultaterne er vægtet på køn, alder og geografi og er repræsentative for den danske befolkning 18-74 år.

Lars Aarup

Analysechef
30919266