Tilbage til analyseoversigten

Danskerne er trætte af for meget emballage

10. september 2013
Danskerne synes, der er alt for meget emballage på de varer, de henter hjem fra supermarkedet. Mange så gerne, at mængden blev reduceret og at den brugte emballage blev bedre udnyttet, når den forlader køkkenet.

For meget af det gode

Knap hver anden dansker (46 pct.) synes, er der i høj grad eller meget høj grad er for meget emballage på de dagligvarer, de køber i supermarkedet. To ud af fem (40 pct.) synes i nogen grad, at det er tilfældet.

"I hvilken grad synes du, at der for meget emballage på de dagligvarer, du køber i supermarkederne?" Mere end otte ud af ti synes, der er for meget emballage. Kilde: Coop Analyse

Køkkenaffaldet er af plastik

Der er ingen tvivl om, hvilken type brugt emballage, der fylder mest i de danske køkkenskraldespande, når vi danskere selv skal sige det. Næsten syv ud af ti (68 pct.) svarer, at der er mest emballage af plastik i deres husholdningsaffald, mens hver fjerde (24 pct.) svarer pap og papir. Derfor er det måske heller ikke overraskende, at plastik er den type emballage, som flest danskere (58 pct.) gerne ser blive genbrugt mere, end det er tilfældet i dag.

"Hvilken type emballage er der mest af, hvis du ser på dit husholdningsaffald?" Plastik fylder mest. Kilde: Coop Analyse

Vi lægger varen tilbage, hvis der er for meget emballage

Har du lagt en vare tilbage på hylden, fordi du syntes, den var pakket for meget ind i pap eller plastik? Ja svarer 29 pct. af danskerne. Det har altså afgørende betydning for en stor del af danskerne, hvor meget varerne er pakket ind. Især frugt og grøntsager, bliver lagt tilbage pga. for meget emballage.

"Har du lagt en vare tilbage på hylden, fordi du syntes, den var pakket for meget ind i pap eller plastik?" Det har mere end hver fjerde dansker. Kilde: Coop Analyse

Hvad skal der til?

Mindsk emballagen på fødevarer. Det mener mange danskere er en god idé, hvis Danmark skal bruge emballage på en mere miljøvenlig måde end i dag. Til gengæld er der ikke den store opbakning til en mærkningsordning med angivelse af god, mindre god og dårlig emballage samt pant på emballage.

"Antag at vi i Danmark skal være mere miljøvenlige i vores brug af emballage, dvs. bruge mindre emballage og/eller genbruge emballagen mere. Mener du, at følgende idéer er gode eller dårlige?" Flest er enige i, at emballagen skal mindskes. Kilde: Coop Analyse

Er vi danskere gode til at sortere affald?

Ikke helt gode nok, svarer én ud af tre (33 pct.). Halvdelen af os (51 pct.) synes, at vi i nogen grad gør det godt nok.

"I hvilken grad synes du, at vi i Danmark er gode nok til at sortere vores affald?" Der er mulighed for forbedring, mener mange. Kilde: Coop Analyse

Ansvaret ligger ikke ét sted

Mere end otte ud af ti danskere synes, at vi i Danmark i vores system til affaldssortering burde gøre mere for at genbruge emballage-affald. Ansvaret for at en større del af emballagen bliver genbrugt fordeler danskerne stort set lige blandt staten og kommunen, forbrugerne og producenterne.

"Hvem synes du har det primære ansvar for at en større del af emballagen bliver genbrugt?" Flest mener, at producenterne af varer og emballage har det største ansvar. Kilde: Coop Analyse

  • Vidste du, at:

  • Fakta og yderligere oplysninger

    Undersøgelsen er foretaget af Coop Analyse i henholdsvis uge 13 og 21 i 2013. Analysen omfatter 1.026 respondenter. Respondenterne er vægtet på alder, køn og geografi og er repræsentativ i forhold til Danmarks befolkning 15-74 år.