Tilbage til analyseoversigten

Danskerne ikke klar til afgift på oksekød

11. maj 2016
En afgift på oksekød falder ikke i god jord hos flertallet af danskerne.

Nej tak til afgift på oksekød

Danskerne siger nej tak til en afgift på oksekød. 64% er helt eller overvejende uenige i, at der skal lægges afgifter på oksekød, mens mere beskedne 18% er helt eller delvist enige i, at det er en god ide. Mænd (55%) er i højere grad end kvinder (37%) helt uenige i tiltaget.

"I Danmark diskuterer man i øjeblikket, om der skal lægges afgift på oksekød. Formålet med afgiften er at gøre det tydeligt for forbrugerne, at oksekød har en høj klimabelastning, samt at begrænse forbruget af oksekød. Hvor enig eller uenig er du i, at der skal lægges afgift på oksekød i Danmark?" De fleste danskere afviser, at en afgift er vejen frem.

  • Vidste du, at:

  • Fakta og yderligere oplysninger

    Undersøgelsen er gennemført i uge 18, 2016. 1.647 danskere har deltaget i undersøgelsen. Data er vejet på køn, alder og geografi og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning 15-74 år.

Lars Aarup

Analysechef
30919266