Tilbage til analyseoversigten

Danskerne og miljøhensynet

20. juni 2011
Mange danskere føler ikke, at det gør nogen forskel for miljøet, hvilke varer de lægger i indkøbsvognen. Samtidig mener en tredjedel af os, at det primært er netop vores eget ansvar at skabe et bæredygtigt forbrug. Flest danskere mener dog, at det er politikernes og fødevareproducenternes ansvar at vende udviklingen

Vi bekymrer os om miljøet

En ud af 27 er slet ikke bekymrede for miljøproblemer
Næsten hver tredje dansker (30 pct.) er i høj eller meget høj grad bekymrede for miljøproblemer som klimaforandringer, forurening af drikkevand og lignende. Kun fire pct. af os er slet ikke bekymrede for miljøproblemer. Næsten halvdelen af danskerne svarer, at de i nogen grad er bekymrede.

Mange føler, at de ikke kan gøre en positiv forskel

Hver fjerde føler ikke, at de kan gøre en særlig positiv forskel
Mere end hver fjerde (27 pct.) mener slet ikke eller i mindre grad, at de kan gøre en positiv forskel for miljøet gennem deres dagligvareforbrug. Hver femte (22 pct.) føler til gengæld, at de i høj eller meget høj grad kan gøre en forskel, når de lægger varer i indkøbskurven. Næsten halvdelen (46 pct.) føler, at de i nogen grad kan gøre en forskel gennem deres dagligvareforbrug. Der er en tendens til, at de mellem- og højtuddannede i højre grad end de kortuddannede mener, at de kan gøre en forskel. Mens hver fjerde mellemuddannede (27 pct.) og højtuddannede (25 pct.) svarer, at de i høj eller meget høj grad kan gøre en positiv forskel for miljøet, oplever kun 16 pct. af de kortuddannede det samme.

Miljømærkerne har ikke sat sig helt fast endnu

Næsten hver sjette går slet ikke efter miljømærkede produkter, når de køber ind
Næsten hver fjerde (23 pct.) dansker går i høj eller meget høj grad efter miljømærkede varer, når de køber ind. Hver sjette (15 pct.) gør det slet ikke, mens mere end hver fjerde (29 pct.) gør det i mindre grad. Ligesom flere mellem- og højtuddannede oplever, at de kan gøre en positiv forskel gennem deres forbrug, er der også flere af dem, der i høj eller meget høj grad går efter de miljømærkede produkter. Mens 15 pct. af de kortuddannede svarer, at de i høj eller meget høj grad går efter de miljømærkede varer, svarer henholdsvis hver fjerde (26 pct.) af de mellemuddannede og hver tredje (33 pct.) højtuddannede det samme.

Miljøproblemer – det er politikernes ansvar at løse

Miljøproblemer er politikernes ansvar, ikke supermarkedernes
To ud af fem danskere (40 pct.) mener, at det først og fremmest er politikernes ansvar at skabe et bæredygtigt forbrug. 30 pct. mener, at ansvaret først og fremmest ligger hos producenterne af dagligvarer og tilsvarende mener 30 pct. af det ligger hos forbrugerne. Kun fire pct. svarer, at det primært er supermarkedernes ansvar at skabe et bæredygtigt forbrug.

Dagligvarebranchens ansvar

Få oplever, at dagligvarebranchen tager et ansvar
Næsten halvdelen af danskerne (46 pct.) mener, at supermarkederne i nogen grad tager ansvar for at skabe et bæredygtigt forbrug. To ud af fem svarer dog, at de slet ikke eller i mindre grad oplever, at dagligvarebranchen tager ansvar for at skabe et bæredygtigt forbrug. Næsten tilsvarende svarer 50 pct. af danskerne, at de slet ikke eller i mindre grad oplever, at dagligvarebranchen som branche har fokus på at reducere egen miljøpåvirkning. Kun tre procent svarer i høj eller meget høj grad.

Hvad skal dagligvarebranchen gøre?

Hver tredje har en idé til reduktion af miljøpåvirkningen
Hver tredje dansker har et forslag til, hvordan dagligvarebranchen kan skabe et mere bæredygtigt forbrug eller reducere egen miljøpåvirkning. Mange foreslår, at dagligvarekæderne skal bruge mindre emballage og spare på plasticposerne. Andre foreslår at bæredygtige og økologiske varer skal være billigere, og at butikkerne skal sælge lokalt producerede varer, som er i sæson.
  • Vidste du, at:

    Coop arbejder for at gøre forbrugeren og vores daglige forbrug til en del af løsningen på klodens miljø- og klimaproblemer frem for en del af problemet. Derfor lancerer FDB nu Danmarks første bæredygtighedspris rettet mod dagligvarehandelen og vores hverdagsforbrug. Prisen hedder Coops Grønne Idépris. Prisens formål er at indsamle og præmiere de ideer, der er med til at skabe en bæredygtig omstilling i måden, vi forbruger, producerer og driver dagligvarehandel på. Prisen præmierer de bedste grønne ideer fra eksperter og forbrugere. Vi uddeler derfor 2 priser: En Innovationspris og en Forbrugerpris. Læs mere om prisen på: www.grønpris.fdb.dk

  • Fakta og yderligere oplysninger

    1.078 respondenter deltog i undersøgelsen, der blev gennemført i uge 6, 2011. Respondenterne er vægtet på alder, køn og geografi, og undersøgelsen kan betragtes som repræsentativ for den danske befolkning i aldersgruppen 15-74 år.