Tilbage til analyseoversigten

Danskerne tror ikke på klimaindsats

15. december 2011
To ud af fem danskere mener ikke, de kan gøre en positiv forskel for klimaet. Få er villige til at skære i de store klimasyndere - kød og bilture.

Vi tror ikke, det nytter noget

Når det gælder fremtidsplanerne for at passe på klimaet, er danskerne ikke begejstrede. Mere end hver tredje (37 pct.) overvejer slet ikke at gøre noget i de kommende år, mens lidt mere end hver tiende (12 pct.) ikke ved, om de vil gøre noget. Samtidig mener næsten to ud af fem (42 pct.), at de kun i mindre grad eller slet ikke kan gøre en væsentlig positiv forskel for klimaet. Fire pct. føler, at de i meget høj grad kan gøre en forskel, mens 19 pct. i høj grad oplever at kunne gøre en forskel. Kvinder føler dog mere end mænd, at de som forbrugere kan have betydning for klimaet.

”I hvilken grad føler du, at du som forbruger kan gøre en væsentlig positiv forskel for klimaet?” Kun fire pct. tror på, at de i meget høj grad kan gøre en forskel som forbruger.

Vi sorterer affald

For at reducere klimabelastningen sorterer 72 pct. af danskerne deres affald, 65 pct. har reduceret deres madspild og 63 pct. har reduceret deres forbrug af el, varme og vand. Når det gælder nye tiltag for at skåne klimaet, vælger mange de indsatsområder, som kan give et økonomisk afkast. 19 pct. er gået i gang med energiforbedringer af huset, 17 pct. med at spare på vand og varme og 13 pct. er ved at købe en mere brændstoføkonomisk bil.

”Hvad har du og/eller din familie gjort inden for de seneste par år for at reducere din/jeres klimabelastning og hvad gjorde du/I i forvejen?” Mange er gode til at sortere affald.

Danskerne vil have bøffer

Når danskerne skal fortælle, hvad de ikke vil eller kan gøre for at reducere klimabelastningen, topper kødforbrug. Seks ud af ti (61 pct.) danskere har ikke reduceret deres kødforbug inden for de seneste par år for at skåne klimaet. Lige så mange svarer, at de ikke bruger bilen mindre. Og af dem, der i forvejen ikke har skåret i kødet eller turene i bil, har få intentioner om at gøre det. Mere end ni ud af ti vil ikke ændre på deres kød- eller bilvaner.

”Hvad har du og/eller din familie gjort inden for de seneste par år for at reducere din/jeres klimabelastning og hvad gjorde du/I i forvejen?” Tre ud af fem har ikke skåret i kødindtaget og bilturene.

Kvinder bekymrer sig mere end mænd

Naturen er det, der bekymrer danskerne mest (35 pct.), mens klimaændringernes påvirkning af mennesker i fattige lande volder de næststørste bekymringer (22 pct.). Mere end hver anden kvinde (52 pct.) er bekymret eller meget bekymret for deres familie. Det gælder kun for to ud af fem mænd (42 pct.). Kvinderne bekymrer sig også mere om mennesker i fattige lande og naturen end mænd.

”Hvor bekymret er du for, hvordan klimaforandringerne påvirker din familie?” Hver anden kvinde er bekymret eller meget bekymret for deres familie.

  • Vidste du, at:

    Kuldioxid eller CO2 er en vigtig byggesten i planter og samtidig en drivhusgas, der holder Jorden varm. Det naturlige CO2-kredsløb bliver påvirket af menneskets øgede udledning af kuldioxid fra blandt andet biler og fabrikker, hvilket bærer en meget stor del af skylden for klimaændringer. Kul og dieselolie er de værste udledere af CO2.

  • Fakta og yderligere oplysninger

    1.003 respondenter deltog i undersøgelsen, der blev gennemført i uge 43, 2010. Respondenterne er vægtet på alder, køn og geografi, og undersøgelsen kan betragtes som repræsentativ for den danske befolkning i aldersgruppen 15-74 år.