Tilbage til analyseoversigten

De ældre synes, at sild er sundt

18. december 2012
Danmarks ældre spiser meget oftere sild til frokost, end deres yngre medborgere, og de ældre synes også i højere grad, at sild er ”meget sundt” end de yngre. Flere mænd end kvinder i Danmark spiser sild, og den sild, vi bedst kan lide, er den almindelige, hvide marinerede sild.

De ældre elsker sild til frokost

Generelt er sild til frokost på tilbagegang. Det kan skyldes, at det er de ældre generationer, der har haft for vane ofte at spise sild. De ældre har nemlig syv gange så tit sild på frokostbordet i forhold til den yngre generation fra 15-34 år. På en vilkårlig ugedag har 1 ud af 7 danskere i alderen 55-74 år sild på frokostbordet, mens det for aldersgruppen 15-34 år kun er cirka 1 ud af 50.

Der er et stort spænd i danskernes appetit på sild til frokost. Kun lidt over 2 pct. af de 15-34-årige spiser på en vilkårlig dag sild til frokost.

Mænd spiser oftest sild til frokost

Når der bliver stukket en gaffel i et stykke sild til frokost, er det langt oftere en mand, der fører bestikket, set i forhold til kvinder. Mænd spiser nemlig en tredjedel mere sild, end kvinder gør.

På en gennemsnitlig ugedag spiser 8 pct. af danske mænd sild til frokost. Det tilsvarende tal for kvinder er 6 pct. 

Den klassiske marinerede sild er favoritten

De klassiske, hvide marinerede sild vinder sildenes popularitetskonkurrence. 80 procent af de danskere, der spiser marinerede sild, kan godt lide den almindelige, hvide marinerede sild. Næsten lige så populær er karrysild, som 77 procent af de sildespisende danskere godt kan lide. Tredjepladsen deles næsten ligeligt af stegte sild i lage (51 pct.) og kryddersild (50 pct.).

”Hvilke af følgende slags sild kan du godt lide at spise?” De almindelige, hvide marinerede sild er den mest populære type.

Næsten hver tiende spiser sild uden at bryde sig om det

Rigtig mange spiser sild ved særlige lejligheder som jul og påske. Måske er der også nogle om bordet ved disse lejligheder, som tager en bid sild uden at bryde sig om det. Adspurgt om de spiser sild svarer næsten 1 ud af 10 af respondenterne (9 pct.) ”Ja, men jeg bryder mig ikke videre om det”. Næsten 2 ud af 10 spiser slet ikke marinerede sild (19 pct.).

”Spiser du marinerede sild?” Mere end 7 ud af 10 danskere svarer ”ja” og kan godt lide det.

Flere ældre mener, at sild er sundt

Jo ældre man er, desto sundere vurderer man, at sild er. Blot 1 ud af 10 i gruppen 15-34 år angiver, at sild er ”meget sundt”. I gruppen fra 55-74 år vurderer 4ud af 10, at sild er ”meget sundt”. Generelt stiger opfattelsen af sild som sund kost med alderen.

”Hvordan opfatter du generelt sild?” De yngre danskere ser ikke udpræget positivt på ernæringsværdien af sild.

Sild oftere på frokostbordet i weekenden

Det sker oftere, at der kommer sild på tallerkenen ved en weekendfrokost, end der gør til hverdag. Mest populær er silden på ugens sidste dag, hvor næsten 1 ud af 10 danskere spiser sild som en del af søndagsfrokosten.

Danskerne spiser flere sild til frokost i weekenden, end de gør til hverdag.

Nordsjællændere spiser oftest sild

Den egn i Danmark, hvor der hyppigst bliver serveret sild, er Nordsjælland til frokost. Dermed adskiller nordsjællænderne sig væsentligt fra naboregionen mod syd. I København spiser befolkningen nemlig 25 procent mindre end landsgennemsnittet, hvilket gør hovedstaden til den region, hvor der spises mindst sild. Nordsjællænderne skiller sig i øvrigt ud fra landsgennemsnittet ved at have kryddersilden som den mest foretrukne.

Sild kommer oftere på frokostbordet på Sjælland, eksklusive København, i forhold til resten af landet (indekserede tal).

  • Vidste du, at:

    Marinerede sild kan holde sig en måned i køleskab. Find flere opbevaringstip i iPhone-app'en "Holdbarhed".

  • Fakta og yderligere oplysninger

    Surveydata til at bestemme danskernes favoritsild, hvorvidt danskerne spiser marinerede sild, og om danskerne synes at sild fra en undersøgelse med 1023 respondenter gennemført i uge 48, 2012. Undersøgelsen er repræsentativ i forhold til Danmarks befolkning 15-74 år. Oplysninger om forbrug fordelt på landsdele, køn, alder m.v. er trukket ud af Coops mad-O-meter – en database over danskernes madvaner, der dagligt opdateres og som p.t. indeholder mere end 900.000 måltider. Respondenterne er vægtet på køn, alder og geografi, og resultaterne kan betragtes som repræsentative for den danske befolkning 15-74 år.

Lars Aarup

Analysechef
30919266