Tilbage til analyseoversigten

Dyrevelfærd handler om naturlighed

29. februar 2016
Danskerne forventer, at dyrene ikke overmedicineres og derudover har god plads og adgang til det fri. Dødelighed i staldene og kupering af haler betyder mindre.

Er der brug for mere dyrevelfærd i de danske svinestalde?

Undersøgelsens resultater peger på, at danskerne er godt trætte af flokmedicinering(47%), hvor alle grise får antibiotika, hvis én bliver syg. Lige så mange peger på, at dyrene skal have mulighed for at komme udenfor (46%). I staldene skal de kunne søge væk fra hinanden og kunne lægge sig i halm. Mindre vigtigt er det til gengæld, hvor længe søerne bliver spændt fast, når de skal føde (11%), hvor mange dyr der dør i staldene (19%) og om smågrisene får klippet halen af (20%). Beskedne tre procent af danskerne svarer i undersøgelsen, at de ikke mener, at slagtesvins leveforhold skal ændres.

"Hvilke af disse hensyn, synes du, er vigtigst for at give slagtesvin gode leveforhold? Du kan højest vælge 5 svarmuligheder". Grafen viser de otte punkter, som flest har markeret. Grafen nedenunder viser de øvrige otte.

"Hvilke af disse hensyn, synes du, er vigtigst for at give slagtesvin gode leveforhold?" Grafen viser de otte punkter, der scorer lavest. Af hensyn til præsentationen er udsagnene forkortet.

  • Vidste du, at:

  • Fakta og yderligere oplysninger

    Undersøgelsen er gennemført blandt 1.003 danskere. Resultaterne er vægtet på køn, ader og geografi og er repræsentative for den danske befolkning 18-74 år.

Lars Aarup

Analysechef
30919266