Tilbage til analyseoversigten

Fedtskatten har foreløbig flyttet få

22. november 2011
Ni ud af ti danskere har ikke ændret indkøbsvaner, efter at den såkaldte ”fedtskat” blev indført den 1. oktober. Knap syv ud af ti så gerne, at momsen blev flyttet fra de sunde varer over på de usunde. Særligt kvinderne er for momsdifferentieringen.

Få køber mindre mættet fedt

Syv pct. af danskerne siger, at den nye fedtafgift, der blev indført 1. oktober 2011, har betydet, at de har ændret indkøbsvaner. 89 pct. svarer nej.

"Har den nye fedtafgift, der blev indført 1. oktober 2011, betydet, at du/din husstand har ændret indkøbsvaner?" Kun syv pct. af danskerne svarer, at de har ændret indkøbsvaner efter indførelsen af skat på mættet fedt.

Flere er imod fedtskatten i dag end før den blev indført

Halvdelen af danskerne (50 pct.) svarer nej til, at de generelt synes, det er en god idé at lægge afgifter på mættet fedt, så fødevarer bliver dyrere jo mere mættet fedt, de indeholder. Det samme svarede 43 pct. tilbage i 2009. Der er en tendens til, at dem med mellem eller høj indkomst er mindre begejstrede for skat på mættet fedt end dem med en lav personlig indkomst. Mens to ud af fem (42 pct.) med lav personlig indkomst synes dårligt om fedtafgiften, gælder det samme for hver anden med mellem indkomst (52 pct.) og høj personlig indkomst (51 pct.).

"Synes du generelt, det er en god idé at lægge afgifter på mættet fedt, så fødevarer bliver dyrere jo mere mættet fedt, de indeholder?" Færre synes fedtskatten er en god idé i 2011 end i 2009. 

Stadig stor tilslutning til momsdifferentiering

Lidt færre er i 2011 enige i, at man skal flytte momsen fra frugt og grønt til produkter, som indeholder meget fedt og sukker. I 2009 var 72 pct. enige i, at det var en god idé. Det tal var i 2010 steget til 77 pct. I 2011 svarer markant færre, nemlig 67 pct., at det er en god idé. Det, der er mest afgørende for, om man er for eller imod momsdifferentiering, er kønnet. Mens 72 pct. af kvinderne i dag synes, det er en god idé, svarer 62 pct. af mændene det samme.

"Synes du, at man skal flytte momsen fra frugt og grønt til produkter, som indeholder meget fedt og sukker?" Flere kvinder end mænd synes, det er en god idé.

  • Vidste du, at:

    Momsen på 25 pct. har været gældende i Danmark siden 1992. Momsen blev indført i Danmark i 1967 og afløste omsen - en omsætningsafgift, som alene blev opkrævet i detailledet. Momsen betales alene af slutbrugerne. Danmark er i dag det eneste land i EU, der ikke har en eller anden form for nedsat moms på fødevarer.

  • Fakta og yderligere oplysninger

    999 respondenter deltog i undersøgelsen, der blev gennemført i uge 45, 2011. Nogle af resultaterne er sammenlignet med tidligere resultater fra henholdsvis uge 33, 2009 (1.004 respondenter) og uge 37, 2010 (1.014 respondenter). Respondenterne er i alle undersøgelser vægtet på alder, køn og geografi, og undersøgelsen kan betragtes som repræsentativ for den danske befolkning i aldersgruppen 15-74 år.