Tilbage til analyseoversigten

Flere forbinder madspild med klimaforandringer

4. maj 2018
To ud af fem danskere forbinder udsmidning af mad med klimaforandringer. Det er flere end i 2011.

Markant stigning på seks år

Danskerne deler sig i to, når det gælder sammenkædning af madspild og klimaforandringer. 43% mener, at de to hænger sammen, mens 44% ikke forbinder mad i skraldespanden med forandringer i klimaet. 13% svarer ved ikke. Da Coop Analyse stillede det samme spørgsmål i 2011, svarede kun én ud af fire (27%), at de forbandt udsmidning af mad med klimaforandringer, og der er dermed tale om en markant stigning på seks år.

"Forbinder du udsmidning af mad med klimaforandringer?" Der er sket en markant stigning i antallet af danskere, der kæder madspild sammen med ændret klima.

  • Vidste du, at:

    Med Too Good To Go-appen kan du købe overskydende mad fra restauranter, bagerier, supermarkeder mv. til en reduceret pris. Se mere her.

  • Fakta og yderligere oplysninger

    1.010 deltog i undersøgelsen, der blev gennemført i november 2017. Data er vægtet på køn, alder og geografi og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning 15-74 år.

Lars Aarup

Analysechef
30919266