Tilbage til analyseoversigten

Flere kender FSC-mærket

9. november 2011
Én ud af tre danskere siger, at de kender FSC-mærket. Det er cirka en femtedel flere end for knap to år siden. Vi forbinder i høj grad FSC-mærket med havemøbler, og det er særligt de højtuddannede, der genkender det bæredygtige mærke.

Større kendskab til FSC-mærket

Én ud af tre danskere (35 pct.) siger, at de kender FSC-mærket. Det er lidt flere end knap to år tidligere (uge 37/38 2009), hvor lidt mere end hver fjerde (28 pct.) svarede det samme. Men folk ikke bare genkender mærket, de fleste kan også forklare, at mærket handler om bæredygtig skovdrift.

”Kender du dette mærke?” (FSC-mærket vises). På to år har cirka en femtedel flere danskere stiftet bekendtskab med det bæredygtige træ-mærke.

Kendskab, alder og indkomst

Kendskabet til FSC-mærket er tilsyneladende større blandt dem i alderen 35-54 år, hvor mere end to ud af fem (43 pct.) svarer, at de kender mærket. Det samme svarer 27 pct. af de unge og 31 pct. af de ældre. Indkomsten har også betydning for kendskabet til FSC-mærket, hvor næsten halvdelen af dem med høj personlig indkomst (47 pct.) svarer, at de kender mærket, mens væsentligt færre med lav (27 pct.) og mellemstor indkomst (32 pct.) svarer det samme.

”Kender du dette mærke?” (FSC-mærket vises). Dem med høje lønninger har større kendskab til FSC-mærket.

Tillid til FSC-mærket

Én ud af fire (24 pct.) af danskerne svarer, at de i høj eller meget høj grad har tillid til, at FSC-mærket lever op til sit formål. Måske fordi kendskabet stadig er begrænset til cirka en tredjedel af befolkningen, svarer ikke mindre end 35 pct. ”ved ikke” til spørgsmålet om tillid. Til sammenligning svarer kun fire pct. det samme i forbindelse med det røde Ø-mærke. Til gengæld stiger tilliden med kendskabet. 45 pct. af dem, der kender mærket, har ”I høj grad” eller ”I meget høj grad” tillid til mærket. 12 pct. svarer, at de slet ikke eller i mindre grad har tillid til, at FSC-mærket lever op til sit formål. Der er en tendens til, at mænd er mere skeptiske end kvinder. Således svarer dobbelt så mange mænd (15 pct.) som kvinder (syv pct.), at de slet ikke eller i mindre grad har tillid til FSC-mærket. Omvendt har 29 pct. af kvinderne mod 20 pct. af mændene i høj eller meget høj grad tillid til mærket.

”I hvilken grad har du tillid til, at FSC-mærket lever op til sit formål?” Flere mænd end kvinder er skeptiske.

Vi kender FSC som havemøbler

Af dem, der kender FSC-mærket, svarer tre ud af fire (74 pct.), at de har set mærket på havemøbler, og det gør havemøbler til det mest kendte FSC-mærkede produkt. Hver fjerde (26 pct.) har set FSC-mærket på tilbudsaviserne. Til gengæld har få lagt mærke til mærket på køkkenredskaber (10 pct.), mælkekartoner (10 pct.) og grillkul (11 pct.).

”Hvor har du set FSC-mærket henne?” De fleste kender mærket fra havemøblerne.

Vi er lidt for optimistiske

Mange går tilsyneladende rundt og tror, at det står lidt bedre til med regnskoven, end det rent faktisk gør. Således tror danskerne i gennemsnit, at 25 pct. af verdens skove er FSC-certificerede. Det ser desværre lidt anderledes ud. I dag er fire pct. af verdens skove FSC-certificerede.
  • Vidste du, at:

    FSC-mærket er en garanti for, at du kan købe træ-produkter og papir med god samvittighed. Det vil sige, at træet ikke er ulovligt fældet. I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en garanti for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.

  • Fakta og yderligere oplysninger

    1.061 respondenter deltog i undersøgelsen, der blev gennemført i uge 25, 2011. Respondenterne er vægtet på køn, alder og geografi, og resultaterne kan betragtes som repræsentative for den danske befolkning 15-74 år.