Tilbage til analyseoversigten

Grænsehandel fortsat yderst populært

29. juni 2012
Danskerne er begejstrede for at handle i Sverige og Tyskland. På nuværende tidspunkt handler fire ud af fem danskere i Tyskland eller Sverige – især indkøb syd for grænsen er populære. De lave tyske priser trækker danskerne til.

Fire ud af fem grænsehandler

Det er udbredt blandt danskerne at tage over grænsen for at købe ind. Fire ud af fem danskere svarer ja til spørgsmålet, om de nogle gange tager til Tyskland eller Sverige for at handle.

Grænsehandlende shopper løs i udlandet

Lysten til at tage på indkøbstur i Sverige og Tyskland er på ingen måde aftagende blandt danskerne. Sammenlignet med for et år siden vurderer syv ud af ti grænsehandlende (71 procent), at de køber ind for det samme – eller et højere – beløb i dag, når de grænsehandler, sammenlignet med tidligere. Endvidere forventer fire ud af fem grænsehandlende danskere (81 pct.), at niveauet for deres indkøb på den anden side af grænsen om et år vil være det samme eller højere, end det er nu. Blot otte procent af gruppen forventer, at de vil handle mindre på den anden side af grænsen om et år.

81 pct. af de grænsehandlende har svaret ”ja” på spørgsmålet: Tror du, du/I handler mere eller det tilsvarende i Tyskland og/eller Sverige om et år?

Hver anden køber dagligvarer i Sverige og Tyskland

Ud af de grænsehandlende køber knap hver anden (45 procent) dagligvarer, når de handler i Sverige eller Tyskland. 85 procent af disse oplyser endvidere, at de køber dagligvarer for det samme eller et højere beløb sammenlignet med for et år siden. Blandt dem, der køber alkohol i Sverige og Tyskland, svarer 72 pct., at de i dag køber alkohol for det samme – eller et højere – beløb end for et år siden.

Ovenstående er svar på spørgsmålet: Hvad køber du/I på den anden side af grænsen?

Tyskland langt mere populær end Sverige

Grænsehandel er mest udbredt syd for Danmarks grænse. Mere end hver tredje dansker (37 procent) tager til Tyskland for at handle minimum et par gange om året. Det samme gælder for kun otte procent, når turen går til Sverige.

 Mange i Danmark tager jævnligt til Tyskland for at købe ind. Ovenstående er svar på spørgsmålet: Hvor ofte tager du/I til Tyskland for at handle? 

Lave priser trækker os til Tyskland

Der er ingen tvivl om, hvorfor vi handler i Tyskland: Fordi det er billigere. Det svarer otte ud af ti (79 procent), hvorimod bedre kvalitet, bedre service eller et manglende udbud i Danmark ikke tillægges nogen stor vægt.

Der er ingen tvivl om, hvad der er den primære faktor bag danskernes indkøb i Tyskland, 79 pct. svarer, at billige priser er en af årsagerne. Ovenstående er svar på spørgsmålet: Hvorfor handler du/I i Tyskland?

Flere dagligvarer købes i Tyskland

Af dem, der køber dagligvarer i Tyskland, svarer hver anden, at de køber for flere penge dagligvarer i Tyskland i dag end for et år siden, mens hver tredje (38 procent) svarer, at de køber for det samme beløb som for et år siden.

Svar på spørgsmålet: Køber du/I for flere penge dagligvarer (kød, mejeriprodukter osv.) i Tyskland i dag end for et år siden?

Tørsten slukkes med varer fra Tyskland

Af dem, der somme tider tager til Tyskland for at handle, køber 84 procent alkoholiske drikke, 70 procent sodavand, juice og lignende, mens to ud af fem (40 procent) køber dagligvarer som kød og mejeriprodukter.

Det er især både alkohol, sodavand og juice, der fylder op i indkøbsvognene hos de grænsehandlende i Tyskland. Ovenstående er svar på spørgsmålet: Hvad køber du/I i Tyskland?

  • Vidste du, at:

    Særligt unge, højtlønnede og byboere vil handle mere om søndagen. De ældre er mindre begejstrede. Læs vores analyse: Vi vil handle om søndagen.

  • Fakta og yderligere oplysninger

    1.008 respondenter deltog i undersøgelsen, der blev gennemført i uge 19, 2012. Respondenterne er vægtet på køn, alder og geografi, og resultaterne kan betragtes som repræsentative for den danske befolkning 15-74 år.

Lars Aarup

Analysechef
30919266