Tilbage til analyseoversigten

Hvert andet barn får lommepenge

10. november 2011
Halvdelen af danske børn får lommepenge. Mange børn skal arbejde for pengene, men få skærer i lommepengene, hvis opgaverne ikke bliver udført.

Lommepengene ruller ind fra omkring de ni år

Halvdelen af danske børn mellem 3 og 17 år (51 pct.) får lommepenge. Der er særligt i 9-års alderen, at der bliver indført lommepenge. Mens 38 pct. af børnene i alderen 6-8 år får lommepenge, gælder det samme for 75 pct. af de 9-11-årige. Det svarer til en fordobling. Jo ældre børnene er, jo færre forældre forventer, at børnene fortæller dem, hvad lommepengene er gået til.

"Får dit barn lommepenge?" Mange børn begynder at få lommepenge omkring de ni år.

Der skal arbejdes for lommepengene

Syv ud af ti forældre, der giver deres børn lommepenge, svarer, at der er pligter knyttet til lommepengene, og heraf svarer hver anden (51 pct.), at der bliver skåret i lommepengene, hvis pligterne ikke bliver gjort. Af de forældre, der giver deres børn lommepenge, svarer seks ud af ti (59 pct.), at barnet kan tjene ekstra lommepenge ved at udføre ekstra opgaver.

”Er der pligter knyttet til de lommepenge, dit barn får?” Det er der, svarer to ud af tre forældre.

Lommepenge er slikpenge

Slik og chips, svarer fire ud af ti forældre, på spørgsmålet om, hvad lommepengene skal dække. Spil, sodavand og hobby ligger også højt. I gennemsnit får børnene 69,50 kroner om ugen.

”Hvad skal lommepengene dække?” Slik, chips, spil og sodavand står højt på listen.

Forskel på drenge og piger

Der er en tendens til, at piger i den ældste aldersgruppe (15-17 år) får lidt flere lommepenge end drengene. Men så skal pigerne også i højere grad end drengene selv betale tøj og personlig pleje.

Ekstra indtægter

39 pct. af børnene har indtægter, f.eks. SU eller fritidsarbejde, ved siden af lommepengene, og det gælder ikke overraskende særligt de større børn. Mens mere end én ud af fire i alderen 12-14 år (29 pct.) tjener penge ved siden af lommepengene, gælder det samme for mere end to ud af fem (44 pct.) i alderen 15-17 år.
  • Vidste du, at:

  • Fakta og yderligere oplysninger

    Undersøgelsen omfatter 1.999 respondenter. Heraf er der besvarelser for 576 børn i alderen fra 3–17 år. Undersøgelsen er gennemført i uge 26 og 27, 2011. Respondenterne er vægtet på alder, køn og geografi. Undersøgelsen er repræsentativ i forhold til Danmarks befolkning 15-74 år.

Lars Aarup

Analysechef
30919266