Tilbage til analyseoversigten

Kemien skal ud af dagligvarer

18. september 2017
Det er vigtigere, at dagligvarehandlen kaster sig ind i kampen mod kemi i dagligvarer og madspild end det er at fremme f.eks. økologien og sikre mere fair handel. Én ud af syv ønsker et dansk forbud mod stoffet Bisphenol A i alle produkter, der er i kontakt med fødevarer – også selvom vi må gå udenom EU.

Madspild og kemi vigtigst

Skal supermarkederne først og fremmest sikre mere økologi eller mindre madspild? Stillet overfor syv forskellige områder, er det særligt to, danskerne kan blive enige om, at dagligvarehandlen skal have fokus på fremover: Madspild og at undgå skadelige kemiske stoffer i hverdagsprodukter. Samme billede tegnede sig i 2015, da Coop Analyse stillede det samme spørgsmål.

"Hvilke områder synes du, det er vigtigst, at supermarkederne gør en øget indsats for fremover?" Respondenterne har kunnet markere op til tre. Mere end hver anden svarer, at kemi i hverdagsprodukter skal stå øverst på listen.

Det kniber med overblikket

Seks ud af ti (62 procent) har slet ikke eller kun i mindre grad overblik over, om de ting, de køber, indeholder hormonforstyrrende stoffer. Spurgt til, om vi føler vi ved nok om de skadelige kemiske stoffer, svarer kun seks procent, at det gør de. Mange ønsker tilsyneladende at undgå den farlige kemi: Knap hver tredje svarer i undersøgelsen, at de i høj grad går efter de miljømærkede varer, når de har mulighed for det, mens 42 procent gør det i nogen grad.

"I hvilken grad har du overblik over, om de ting, du køber, indeholder hormonforstyrrende stoffer?" Seks ud af ti svarer, at de slet ikke eller i mindre grad har dette overblik.

Skal Danmark gå udenom EU

Skal Danmark gå udenom EU og forbyde Bisphenol A i alle materialer, der er i kontakt med fødevarer – som Frankrig har gjort det – eller er det vigtigere, at beslutningen træffes i fællesskab? 72 procent af danskerne erklærer sig mest enig i, at Danmark skal forbyde stoffet udenom EU, mens kun 10 procent er mest indstillede på at vente på et EU-forbud.

"Normalt foregår lovgivningen i EU, men Frankrig har gjort stoffet Bisphenol A, som mistænkes for at være hormonforstyrrende, ulovlig i alle materialer, der er i kontakt med fødevarer (f.eks. mademballager, drikkedunke og lignende). I Danmark er Bisphenol A forbudt i produkter til børn under tre år. Hvilket af disse tre udsagn er du mest enig i?" Syv ud af ti er mest enige i, at Danmark skal følge Frankrig og forbyde Bisphenol A i alle materialer, der kommer i kontakt med fødevarer.

  • Vidste du, at:

    Bisphenol A – også kaldet BPA - er et kemikalie der kan bruges som bestanddel i lak til konservesdåser, og i låg til glaskonserves. Bisphenol A er hormonforstyrrende. Dertil er Bisphenol A forbundet med bl.a. nedsat frugtbarhed, tidlig pubertet og andre hormonrelaterede funktioner. Bisphenol A er optaget på EU’s liste over hormonforstyrrende stoffer, samt på miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Forskerne er uenige om hvor store koncentrationer, der skal til før at bisphenol A er skadeligt for mennesker.

  • Fakta og yderligere oplysninger

    Undersøgelsen er gennemført i uge 36/37 2017. Resultaterne er vægtet på køn, alder og geografi og er repræsentative for den danske befolkning 15-74 år.

Lars Aarup

Analysechef
30919266