Tilbage til analyseoversigten

Kræsne børn og deres forældre

23. juli 2012
Flere mænd end kvinder mener, at deres børn er kræsne, ligesom mænd beder børnene spise op i langt højere grad end kvinder. Mange forældre siger til deres barn, at det er kræsent.

Forældre: To ud af fem børn er kræsne

Det er udbredt i Danmark, at forældre synes, at de har et kræsent barn. Adspurgt om det barn i husstanden, der senest har haft fødselsdag er kræsent, svarer mere end to ud af fem forældre (43 pct.), at de opfatter barnet som kræsent.

”Opfatter du dit barn som kræsen?” Meget få er i tvivl om deres barn er kræsent. Kun én pct. svarer ”ved ikke” på spørgsmålet.

Børn får at vide at de er kræsne

Tæt på halvdelen (45 pct.) af de forældre, der opfatter deres barn som kræsent, siger det direkte til barnet. Det vil sige, at næsten hver femte (19 pct.) af alle børn får at vide, at de er kræsne.

”Fortæller du barnet, at han/hun er kræsen?” 45 pct. af dem, der oplever deres børn som kræsne, siger det også til dem.

Problematisk kræsenhed

Ud af de forældre, der oplever at have et kræsent barn, ser hver fjerde (26 pct.) barnets kræsenhed som et problem. Cirka to ud af tre synes ikke, at det er et problem.

”Oplever du dit barns kræsenhed som et problem?” 3/3 af forældrene til kræsne børn synes ikke, at kræsenhed er et problem.

Mænd har kræsne børn

Markant flere mænd (50 pct.) end kvinder (36 pct.) opfatter deres barn som kræsent, og næsten dobbelt så mange mænd (18 pct.) som kvinder (10 pct.) siger, at barnet skal spise maden, hvis det ikke vil.

”Opfatter du dit barn som kræsen?” Kvinder vurderer deres børn mindre kræsne end mænd.

  • Vidste du, at:

    Vi arbejder i FDB med at give børn en god madkultur igennem arbejdet i FDB’s skolekontakt. Se mere på skolekontakten.dk.

  • Fakta og yderligere oplysninger

    Undersøgelsen omfatter 1003 respondenter. Den er gennemført i uge 25, 2012. Respondenterne er vægtet på alder, køn og geografi. Undersøgelsen er repræsentativ i forhold til Danmarks befolkning 15-74 år.