Tilbage til analyseoversigten

Kræsne børn skaber konflikter ved middagsbordet

9. november 2011
Inden for en uge oplever fire ud af ti forældre konflikter med deres børn omkring spisetid. I mange tilfældene handler balladen om kræsenhed – et problem, der tilsyneladende skaber flest konflikter med de 7-12-årige.

Højtuddannede har flest konflikter

To ud af fem (39 pct.) af danske forældre oplever i løbet af en uge én eller flere konflikter med deres barn ved middagsbordet. Der er en tendens til, at det særligt er de yngre forældre, der oplever konflikter ved middagsbordet. Derudover stiger antallet af konflikter tilsyneladende med uddannelsesniveauet. Mens næsten halvdelen af de højtuddannede forældre (47 pct.) har oplevet minimum én konflikt ved middagsbordet inden for den seneste uge, gælder det samme for hver tredje (33 pct.) med en kort uddannelse. Mens konflikter om kræsenhed tilsyneladende er lige udbredt på tværs af forældrenes uddannelsesniveau, er der en klar tendens til, at bordskik ofte fører til konflikter i hjem med højtuddannede (39 pct.) og mellemuddannede (33 pct.) forældre end i hjem med kortuddannede (20 pct.).

”Har du inden for den seneste uge oplevet en eller flere konflikter med dit barn ved middagsbordet, f.eks. bordskik og kræsenhed?” Det har særligt de højtuddannede forældre.

Konflikter om kræsenhed mest udbredt hos de 7-12-årige

I de fleste tilfælde er det kræsenhed, der udløser konflikten ved middagsbordet. Bordskik – eller mangel på samme – udløser også ofte en konflikt. Der er ingen forskel på hvor mange konflikter og hvad konflikten drejer sig om afhængig af køn. Til gengæld er der markant flere forældre med børn i alderen 7-12 år, der svarer, at konflikterne oftest handler om kræsenhed. Det svarer syv ud af ti (71 pct.), mens det samme gælder for cirka halvdelen af forældrene med børn i alderen 3-6 år (45 pct.) og 13-17 år (53 pct.).

”Hvilken slags konflikter oplever du/I oftest med barnet i forbindelse med aftensmaden?” Kræsenhed giver flest konflikter med de 7-12-årige.

Flest konflikter i byerne

Undersøgelsen viser også, at der tilsyneladende oftere er konflikter ved middagsbordet i byer med mere end 100.000 indbyggere. Således oplever næsten halvdelen (48 pct.) af forældrene i de store byer mindst én madkonflikt i løbet af en uge, mens det gælder for knap hver tredje forælder i byer med under 10.000 indbyggere.
  • Vidste du, at:

    Kræsenhed er et yndet diskussionsemne blandt forældre – tjek blot debatsiderne på eksempelvis netdoktor.dk

  • Fakta og yderligere oplysninger

    1.027 respondenter deltog i undersøgelsen, der blev gennemført i uge 5-6, 2010. Respondenterne er vægtet på alder, køn og geografi, og undersøgelsen kan betragtes som repræsentativ for den danske befolkning i aldersgruppen 15-74 år.