Tilbage til analyseoversigten

Kvinder vil have sundhed, mænd vil have kvalitet

12. august 2011
Børnefamilier vælger i højere grad økologiske varer af hensyn til deres sundhed, mænd vælger oftere økologien til af hensyn til miljøet og fordi de synes, det smager bedre. Og så er uddannelsesniveauet afgørende for, om der ryger Ø-mærkede varer i indkøbskurven eller ej.

Uddannelsesniveau har størst betydning

Uddannelse, indkomst og børn er afgørende faktorer
Det er uddannelsesniveauet, der er mest afgørende, når det gælder antallet af økologiske varer i indkøbskurven. Mens de højtuddannede gennemsnitligt har lagt 10 økologiske produkter i kurven indenfor den seneste måned, har dem med mellemlang uddannelse købt otte økologiske varer, mens de kortuddannede har købt seks økologiske varer. Den næstmest afgørende faktor for, om man vælger den økologiske vare frem for den konventionelle, er indkomst, hvor forbruget af økologi stiger med indkomsten. Den tredje faktor er, om der er børn i husstanden.

Begrundelser for at vælge økologisk mælk

Flere uden børn vælger Ø-mærket til af hensyn til dyrene
Generelt gælder, at familier med hjemmeboende børn i højere grad end familier uden hjemmeboende børn køber økologiske varer af hensyn til deres egen eller families sundhed. I familier uden børn vælger man i højere grad de økologiske varer som æg, oksekød og lignende animalske produkter af hensyn til dyrenes velfærd. Deltagerne i undersøgelsen er også blevet bedt om at uddybe, hvad de forstår ved for eksempel sundhed, hvis de har svaret sundhed som den primære årsag til at købe det økologiske alternativ. Besvarelserne viser en tendens til, at flest vælger mælk, æg, æbler, broccoli, smør og rugbrød, fordi de mener, de er sundere i den økologiske udgave. Og mange betragter disse varer som sundere, fordi de er fri for eller indeholder færre sprøjtemidler. Flere nævner ud over sprøjtemidler også fraværet af medicinrester i mælken og smørret og færre tilsætningsstoffer i rugbrødet. Æg og oksekød køber de fleste af hensyn til dyrenes velfærd. Velfærd betyder for eksempel, at køerne kommer på græs, og at hønsene har bedre kår end burhøns.

Køn og motiver for at vælge øko-kød

Kvinder tænker på sundhed og dyrevelfærd
Der er en tendens til, at flere kvinder end mænd køber økologiske varer af hensyn til sundheden og dyrevelfærden. Omvendt vælger flere mænd end kvinder den økologiske variant af hensyn til miljøet eller fordi, de mener, at de økologiske varer er af højere kvalitet end de konventionelle.
  • Vidste du, at:

    På www.oko.nu kan børn og voksne finde opskrifter, spil og historier om figurerne Hugo & Asta og deres oplevelser med sund, økologisk mad. Bag kampagnen står Økologisk Landsforening og Coop.

  • Fakta og yderligere oplysninger

    2.045 respondenter deltog i undersøgelsen, heraf 764 børnefamilier. Undersøgelsen blev gennemført i uge 29 og 30, 2011. Respondenterne er i begge undersøgelser vægtet på køn, alder og geografi, og resultaterne kan betragtes som repræsentative for den danske befolkning 15-74 år.

Lars Aarup

Analysechef
30919266