Tilbage til analyseoversigten

Lav tillid til politikeres indsats for bæredygtighed

18. juni 2012
Danskerne har ikke stor tiltro til, at politikerne kan skabe bæredygtige forandringer, derimod mener flere end to ud af tre, at de som forbrugere selv kan skabe en grønnere verden.

Ringe tiltro til politikernes handlekraft

45 pct. af danskere har ikke tillid til, at politikere kan skabe forandringer i forhold til bæredygtighed. Kun 7 pct. tror, at politikerne i høj grad eller meget høj grad kan skabe forandringer. Faktisk er de adspurgtes tillid til den almindelige befolkning større end til politikerne.

Danskerne har ringe tiltro politikernes evne til at skabe bæredygtighed. Adspurgt om respondenterne havde tiltro til, at politikerne kan skabe forandringer, fordelte svarene sig som vist ovenfor.

Vigtigt at gøre en indsats for bæredygtighed

Klodens udvikling ligger i høj grad danskerne på sinde. Mere end tre ud af fem danskere mener enten i høj grad eller i meget høj grad, at det er vigtigt at gøre en indsats for at skabe bæredygtig udvikling.

 De adspurgtes svar på spørgsmålet: ”Rio + 20-konferencen er en opfølgning på den stort anlagte bæredygtighedskonference, der fandt sted i Rio De Janeiro i 1992, hvor verdens ledere blev enige om at gøre en indsats for at skabe bæredygtig udvikling. I hvilken grad mener du, at emnet er vigtigt?”

Forbrugerne: Vi kan selv kan skabe en grøn verden

Næsten hver fjerde dansker oplever, at de selv som forbruger i høj grad eller i meget høj grad kan skabe en grønnere verden. Inklusive de forbrugere, der blot i nogen grad mener, at de kan skabe en grønnere verden, mener flere end 2/3, at de kan skabe en grønnere verden.

De adspurgtes svar på spørgsmålet: Oplever du, at du som forbruger kan skabe en grønnere verden?

De fleste danskere kender intet til Rio-konferencen

Fire ud af fem danskere har aldrig hørt om konferencen ”Rio +20” i 2012. Konferencen er en opfølger på den berømte Rio-konference i 1992, der af mange betragtes som tidspunktet, hvor miljømæssig bæredygtighed for første gange for alvor blev sat på verdens dagsorden. Konferencen i 1992 lagde grundlaget for meget politisk arbejde, der havde en målsætning om at opnå bæredygtig udvikling i det 21. århundrede.

De adspurgtes svar på spørgsmålet: Har du hørt om Rio + 20-konferencen? Konferencen er en opfølgning på mødet i Rio i 1992, der lagde grundstenen for meget miljøarbejde.

  • Vidste du, at:

    FDB arbejder for et mere miljøvenligt forbrug. Vi vil gerne inspirere forbrugerne til at tage bæredygtige valg både derhjemme og i butikken. Det gør vi blandt andet igennem FDB's Grønne Idépris.

  • Fakta og yderligere oplysninger

    Undersøgelsen omfatter 1006 respondenter. Den er gennemført i uge 21, 2011. Respondenterne er vægtet på alder, køn og geografi. Undersøgelsen er repræsentativ i forhold til Danmarks befolkning 15-74 år.

Lars Aarup

Analysechef
30919266