Tilbage til analyseoversigten

Mikroovnen er en popcornmaskine

19. september 2013
Fire ud af fem danskere har en mikrobølgeovn derhjemme. Når vi tager den i brug er det oftest for at lave popcorn eller opvarme færdigretter. Særligt i familier med hjemmeboende børn kan man med rette kalde mikroovnen for en popcornmaskine.

Popcorn og færdigretter matcher mikroovnen

Blandt de fire ud af fem danskere, der har en mikrobølgeovn, bruger knap halvdelen den til at poppe popcorn (48 pct.) eller tilberede færdigretter (46 pct.). Særlig populær er mikroovnen som popcornmaskine i familier med hjemmeboende børn. Her svarer 66 procent, at de bruger mikroovnen til popcorn. Det samme gælder for 48 procent af de samboende, der ingen børn har, og kun én ud af tre (35 pct.) af de enlige uden børn. Familier uden hjemmeboende børn bruger til gengæld oftere mikroovnen til opvarmning af færdigretter – og det gælder i lidt højere grad mænd end kvinder. Glade for den er vi i hvert fald, mikroovnen, som 86 procent af dem, der har en, forventer at bruge i samme omfang fremover, som de gør i dag. Fem procent forventer at bruge den mere end de gør i dag.

Mikroovnen bruges særligt til popcorn og opvarmning af færdigretter. Mere sjældent er det at bruge den til at dampe fisk eller bage brød og kage. Kilde: Coop Analyse

  • Vidste du, at:

  • Fakta og yderligere oplysninger