Tilbage til analyseoversigten

Når danskerne smider med skrald…

27. juni 2011
Danmark bliver ofte set som et rent og miljøvenligt land – et billede som går igen, når det handler om skrald. Således siger flere end seks ud af 10, at de aldrig smider skrald fra sig i det fri. Når det endelig sker, er der ofte tale om et æbleskrog – og det er helt i orden, mener et flertal.

Flertallet smider aldrig skrald

Næsten hver tiende smider skrald ind imellem
Mens knap hver tiende dansker (syv pct.) indrømmer at smide skrald ’ofte’ eller ’en gang i mellem’, siger seks ud af 10 (63 pct.), at de aldrig gør det. Undersøgelsen indikerer også, at unge sviner mere end ældre – således siger otte ud af 10 voksne (81 pct.) på 55 år og derover, at de ’aldrig’ smider skrald fra sig, hvilket kun gælder for 53 pct. af de 15-34-årige.

Ud af bilvinduet

Vi smider skrald ud af bilen
Når danskerne sviner, sker det for de fleste ud af bilvinduet – det har 45 pct. prøvet. Næsten lige så mange (44 pct.) har dumpet affald i en hæk, mens blot 16 pct. siger, de har prøvet at smide skrald ved siden af en i forvejen fyldt affaldsspand.

Er æbleskrog skrald?

Flest smider æbleskrog fra sig
Smider vi skrald fra os på gaden, på stranden eller i parken, er der ofte tale om æbleskrog – det har seks ud af 10 prøvet. Herefter følger tyggegummi og cigaretskod. Noget kunne i øvrigt tyde på, at danskerne ikke definerer æbleskrog som egentligt skrald – i hvert fald mener knap seks ud af 10 (56 pct.), at det er i orden at smide æblelig i det fri. Derimod mener kun fire pct., det er ok at smide tyggegummi eller cigaretskod fra sig.
  • Vidste du, at:

    Danmark topper EU’s skraldestatistik. Med 802 ton skrald pr. indbygger er vi således det EU-land, hvor kommunerne indsamler mest affald. Det viste en opgørelse fra Eurostat i foråret 2010. Samtidig er vi dog et af de lande, som behandler skraldet mest miljøvenligt – blandt andet ved at omdanne det til strøm og varme.

  • Fakta og yderligere oplysninger

    2.084 respondenter deltog i undersøgelsen, der blev gennemført i uge 49-50, 2009. Respondenterne er vægtet på alder, køn og geografi, og undersøgelsen kan betragtes som repræsentativ for den danske befolkning i aldersgruppen 15-74 år.

Lars Aarup

Analysechef
30919266