Tilbage til analyseoversigten

Sylteforbrug eksploderer i december

18. december 2012
Den halvdel af danskerne, der spiser sylte, gør det hovedsageligt i december, hvor forbruget af sylte eksploderer. Det er primært mændene, der tager fra, når det gælder sylte. Cirka halvdelen af danskerne spiser ikke sylte, blandt andet fordi den ser uappetitlig ud.

Forbruget af sylte eksploderer i december

Sylte er en udpræget sæsonspise. Danskernes syltesæson starter så småt i oktober, tager til i november og eksploderer derefter i december - for så at falde brat igen i januar hen mod sommeren, hvor stort set ingen spiser sylte. Set over et helt år har blot 1 ud 200 tilfældige danskere en omgang sylte på tallerkenen i løbet af en vilkårlig dag. Men ser man kun på december er tallet cirka fem gange højere, nemlig 5 ud af 200. Til højre ses fordelingen af, hvor tit danskerne har sylte på tallerkenen.

Kun halvdelen af danskerne spiser sylte

Sæson eller ej - det er langt fra alle danskere, der vil have sylte på tallerkenen. Halvdelen af de adspurgte (49 pct.) svarer ganske simpelt ”Nej” på spørgsmålet: ”Spiser ud sylte?” Og sylten er en ret, danskerne ikke er ret meget i tvivl om – næsten ingen svarer ”ved ikke” til samme spørgsmål.

”Spiser du sylte?” Et  spørgsmål, der deler danskerne i to halvdele.

Sylten er udfordret af sit udseende

Den mest hyppige grund til, at danskerne ikke spiser sylte, er at sylte ser uappetitlig ud – cirka hver fjerde dansker deler dette synspunkt. Lidt over hver anden dansker synes også, at sylte smager dårligt, og kan ikke lide tanken om det kød, sylte traditionelt laves af.

”Hvorfor spiser du ikke sylte?” Blandt dem, der ikke spiser sylte, er den mest udbredte grund syltens udseende.

Sylten er mest til mænd

Når der sylte på gaflen på en tilfældig dag i de danske hjem, er det i højere grad mænd end kvinder, der har bestikket i hånden. Mændene spiser nemlig over en halvanden gang mere sylte, end kvinderne gør (155 pct. mere), dvs. hver gang en gennemsnitlig kvinde har spist 2 portioner med sylte, har en gennemsnitsmand spist 5.

Mænd spiser oftere sylte end kvinder. Ovenstående procenttal angiver, hvor mange mænd og kvinder, der har spist sylte på en tilfældig dag.

Ældre spiser 12 gange mere sylte end yngre

Det er især den ældre generation, der står bag sylteforbruget i Danmark. Befolkningen i aldersgruppen 55-74 år spiser tolv gange mere sylte end de 15-34-årige. Set ud fra en gennemsnitsdag spiser cirka 12 ud 1000 af de ældre danskere en omgang sylte, blandt de yngre er det tal blot 1 ud af hver 1000.

Landets ældre spiser 10 gange mere sylte end deres yngre medborgere på 15-34 år.

Sylte spises mest på landet

Der bliver oftere spist sylte på landet end i byerne. I København og området omkring hovedstaden spiser befolkningen mindre sylte end landsgennemsnittet, det samme gør befolkningen i og omkring Århus-området. Derimod spiser sjællænderne samt vestjyder, syd- og nordjyder mere sylte end landsgennemsnittet.

Københavnerne spiser næsten 40 pct. mindre sylte end landsgennemsnittet, nordjyderne spiser næsten 20 pct. mere end landsgennemsnittet (indekstal, 100 = landsgennemsnit).

  • Vidste du, at:

    Sylten er en saltbombe: 100 g sylte indeholder mere salt end 100 g chips eller popcorn. Kilde: DTU Fødevaredatabanken.

  • Fakta og yderligere oplysninger

    Surveydata til at svare på ”Spiser ud sylte?” og ”Hvorfor spiser du ikke sylte?” kommer fra en undersøgelse med 1023 respondenter gennemført i uge 48, 2012. Undersøgelsen er repræsentativ i forhold til Danmarks befolkning 15-74 år. Oplysninger om forbrug af sylte fordelt på landsdele, køn, alder m.v. er trukket ud af Coops mad-O-meter – en database over danskernes madvaner, der dagligt opdateres og som p.t. indeholder mere end 900.000 måltider. Respondenterne er vægtet på køn, alder og geografi, og resultaterne kan betragtes som repræsentative for den danske befolkning 15-74 år.

Lars Aarup

Analysechef
30919266