Tilbage til analyseoversigten

Tre ud af fire vil gerne spise mere fisk

17. september 2013
De fleste danskere vil gerne spise mere fisk. Prisen på fisk er den primære barriere for at spise nok fra havet.

To ud af fem får fisk nok

Knap to ud af fem (38 pct.) danskere synes, de får fisk nok. 77 pct. kunne godt tænke sig at spise mere fisk, end de gør i dag. Det svarer til resultaterne i uge 18 i 2010. Om det betyder, at vi stadig ikke har fået skruet indtaget af fisk op, men stadig gerne vil – eller om vi faktisk spiser mere fisk og fortsat vil have mere – viser undersøgelsen ikke. Den viser til gengæld, at færre mænd end kvinder ønsker at spise mere fisk.

Fisk er dyrt og ikke lækkert nok

Den altovervejende barriere for at spise mere fisk er, at fisk er dyrt. Det svarer 41 pct. af dem, der synes, at de ikke spiser nok fisk. Flere oplever også, at de ikke kan købe ordentlig fisk i nærheden af, hvor de bor. Kun knap én ud af fem, der ikke spiser nok fisk, svarer, at det skyldes, de ikke bryder sig om fisk.

Mange mener, at pris og kvalitet står i vejen for et større indtag af fisk. Kilde: Coop Analyse 2013

  • Vidste du, at:

  • Fakta og yderligere oplysninger

    Resultaterne bygger på to undersøgelser gennemført af Coop Analyse i henholdsvis uge 36 2013, som omfatter 1.013 respondenter, og undersøgelse gennemført i uge 18 i 2010 med 998 respondenter. Begge undersøgelser er vægtet på alder, køn og geografi og begge er repræsentative i forhold til Danmarks befolkning 15-74 år.