Gå tilbage
analyse@coop.dk

Syv ud af ti ønsker forbud mod Bisphenol A

Syv ud af ti ønsker et dansk forbud mod stoffet Bisphenol A i alle produkter, der er i kontakt med fødevarer – også selvom Danmark må gå udenom EU.

Madspild og kemi er vigtigst

Skal supermarkederne først og fremmest sikre mere økologi eller mindre madspild? Stillet overfor syv forskellige områder, er det særligt to, danskerne kan blive enige om, at dagligvarehandlen skal have fokus på fremover: Madspild og at undgå skadelige kemiske stoffer i hverdagsprodukter. Samme billede tegnede sig i 2015, da Coop Analyse stillede det samme spørgsmål.

Hvilke områder synes du, det er vigtigst, at supermarkederne gør en øget indsats for fremover?

Respondenterne har kunnet markere op til tre svar, og derfor summerer svarene til mere end 100.

Det kniber med overblikket

Seks ud af ti (62%) har slet ikke eller kun i mindre grad overblik over, om de ting, de køber, indeholder hormonforstyrrende stoffer. Spurgt til, om vi føler vi ved nok om de skadelige kemiske stoffer, svarer kun 6%, at det gør de. Mange ønsker tilsyneladende at undgå den farlige kemi: Knap hver tredje svarer i undersøgelsen, at de i høj grad går efter de miljømærkede varer, når de har mulighed for det, mens 42% gør det i nogen grad.

I hvilken grad har du overblik over, om de ting, du køber, indeholder hormonforstyrrende stoffer?

Seks ud af ti svarer, at de slet ikke eller i mindre grad har dette overblik.

Skal Danmark gå udenom EU og forbyde?

Skal Danmark gå udenom EU og forbyde Bisphenol A i alle materialer, der er i kontakt med fødevarer – som Frankrig har gjort det – eller er det vigtigere, at beslutningen træffes i fællesskab? 72% af danskerne erklærer sig mest enig i, at Danmark skal forbyde stoffet udenom EU, mens kun 10% er mest indstillede på at vente på et EU-forbud.

Hvilket af disse tre udsagn er du mest enig i?

Spørgsmålet blev i spørgeskemaet stillet således: "Normalt foregår lovgivningen i EU, men Frankrig har gjort stoffet Bisphenol A, som mistænkes for at være hormonforstyrrende, ulovlig i alle materialer, der er i kontakt med fødevarer (f.eks. mademballager, drikkedunke og lignende). I Danmark er Bisphenol A forbudt i produkter til børn under tre år. Hvilket af disse tre udsagn er du mest enig i?" med svarmulighederne: "1) Danmark skal vente på, at EU erklærer Bisphenol A ulovligt, så et forbud gælder i alle EU-lande. 2) Danmark skal forbyde Bisphenol A nu, selvom det kun gælder i Danmark. 3) Vi behøver ikke lovgive yderligere om Bisphenol A i hverken EU eller Danmark lige nu."

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført i uge 36/37 2017. Resultaterne er vægtet på køn, alder og geografi og er repræsentative for den danske befolkning 15-74 år.