Gå tilbage
Lars Aarup, Analysechef
30 91 92 66 Lars.Aarup@coop.dk

3 ud af 4 bekymrede for sprøjtemidler i fødevarer

75% af danskerne er i forskellige grad bekymrede for, at der ender sprøjtemidler i de fødevarer, de spiser. Flertallet ønsker politisk indgriben.

Ønske om politisk indgriben

I undersøgelsen erklærer syv ud af ti (69%) sig enige eller delvist enige i udsagnet "Politikerne bør gribe ind overfor landbrugets brug af sprøjtemidler". Lidt mere end hver femte er hverken enige eller uenige eller svarer ved ikke. Beskedne otte % erklærer sig uenige eller delvist uenige i et behov for politisk indgriben.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: "Politikerne bør gribe ind overfor landsbrugets brug af sprøjtemidler"?

Bekymring for sprøjtemidler i maden

42% af danskerne er i høj eller meget høj grad bekymrede for, at sprøjtemidler ender i de fødevarer, vi spiser. Én ud af tre er det "i nogen grad". Kun én ud af fem svarer i undersøgelsen, at de i lav grad eller slet ikke er bekymrede.

I hvilken grad er du bekymret for, at sprøjtemidler ender i de fødevarer, du spiser?

Om undersøgelsen

1.012 deltog i undersøgelsen, der blev gennemført i februar 2019. Data er vægtet på køn, alder og geografi og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning 18-74 år.