Gå tilbage
analyse@coop.dk

60% er i høj grad bekymrede for sprøjtemidler i grundvandet

Både sprøjtemidler i grundvand og fødevarer bekymrer danskerne. Flertallet ønsker politisk indgriben.

Spøjtemidler i grundvandet

87% af danskerne er i en eller anden grad bekymrede for, at sprøjtemidler ender i det danske grundvand - 60% i høj eller meget høj grad. I samme undersøgelse svarer næsten tre ud af fire (73%), at Coops beslutning om at fjerne alle sprøjtemidler mod ukrudt fra hylderne var det rigtige at gøre. 

I hvilken grad er du bekymret for, at sprøjtemidler ender i det danske grundvand?

Er du enig eller uenig med Coop i beslutningen om at fjerne Roundup?

I undersøgelsen var spørgsmålet formuleret således: "For tre år siden fjernede dagligvarekoncernen Coop alle sprøjtemidler mod ukrudt fra hylderne. Er du enig eller uenig med Coop i denne beslutning?

Ønske om politisk indgriben

I undersøgelsen fra 2019 erklærer syv ud af ti (69%) sig enige eller delvist enige i udsagnet "Politikerne bør gribe ind overfor landbrugets brug af sprøjtemidler". Lidt mere end hver femte er hverken enige eller uenige eller svarer ved ikke. Beskedne otte % erklærer sig uenige eller delvist uenige i et behov for politisk indgriben.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: "Politikerne bør gribe ind overfor landsbrugets brug af sprøjtemidler"?

Bekymring for sprøjtemidler i maden

42% af danskerne er i høj eller meget høj grad bekymrede for, at sprøjtemidler ender i de fødevarer, vi spiser. Én ud af tre er det "i nogen grad". Kun én ud af fem svarer i undersøgelsen, at de i lav grad eller slet ikke er bekymrede.

I hvilken grad er du bekymret for, at sprøjtemidler ender i de fødevarer, du spiser?

Om undersøgelsen

Konklusionerne stammer fra to undersøgelser. 1017 deltog i undersøgelsen fra 2018, som blev gennemført i september. 1.012 deltog i undersøgelsen gennemført i februar 2019. Data i begge undersøgelser er vægtet på køn, alder og geografi og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning 18-74 år.