Gå tilbage
analyse@coop.dk

Mundbindet genbruges igen og igen

Et år med corona, mundbind, afstand og afspritning er gået. Se hvordan danskerne oplever turen i dagligvarebutikken.

Engangsmundbindet genbruges igen og igen

Det kan godt være, det hedder engangsmundbind, men det ser en del danskere stort på. Én ud af fem svarer i undersøgelsen, at de typisk bruger mundbindet én gang. 40% bruger det 2-3 gange, mens mere end hver fjerde bruger mundbindet fire gange eller mere. Dykker man ned i tallene viser det sig, at det særligt er mænd, der går ind for genbrug. Mens hver fjerde kvinde (24%) bruger mundbindet en enkelt gang, gælder det samme for 14% af mændene. Hver tredje mand (33%) bruger mundbindet mindst fire gange. Det samme gør hver femte kvinde (20%).

Hvor mange gange bruger du typisk dit mundbind, inden det smides ud?

Vi handler alene

Opfordringen om at handle alene, følger de fleste. På den seneste indkøbstur under corona var 68% afsted alene. 25% havde selskab af én anden, mens kun 5% var afsted flere end to. Én procent svarer i undersøgelsen, at de slet ikke handler i dagligvarebutikker under corona.

Så mange fra husstanden var med på indkøb på seneste tur

Overholdelse af corona-restriktioner i dagligvarebutikken

Sidste gang turen gik til dagligvarebutikken, oplevede 37% i høj eller meget høj grad, at de øvrige kunder overholdt de retningslinjer, der gælder under corona - f.eks. at holde afstand og spritte hænder af. En anden tredjedel (36%) svarer i undersøgelsen, at de i nogen grad oplevede, at retningslinjerne blev overholdt, mens 23% svarer, at det oplevede de kun i mindre grad eller slet ikke.

Respondenterne er i undersøgelsen blevet bedt om også at vurdere personalet og butikkens overholdelse af de gældende retningslinjer, f.eks. afstand og skiltning. Her svarer 68%, at de i høj eller meget høj grad oplevede, at retningslinjerne blev overholdt under deres sidste besøg. 7% svarer i mindre grad eller slet ikke.

Overholdelse af corona-restriktioner i dagligvarebutikken

Udsagnene er forkortet i grafen. I undersøgelsen lød spørgsmålene: "Tænk på den sidste gang, du handlede i en dagligvarebutik. I hvilken grad oplevede du, at [de øvrige kunder overholdt retningslinjerne om bl.a. afstand og afspritning / at personalet og butikken overholdt retningslinjerne om bl.a. afstand og skiltning], som gælder under corona?

Er vi trygge, når vi handler under corona?

Hver anden (52%) svarer i undersøgelsen, at de i høj eller meget høj grad generelt føler sig trygge, når de handler i dagligvarebutikkerne under corona. 35% føler sig i nogen grad trygge, mens 12% kun i mindre grad eller slet ikke føler sig trygge.

I hvilken grad føler du dig generelt tryg, når du handler i dagligvarebutikker under corona?

Håndspritten er (for mange) blevet en tro følgesvend

69% har i dag fast en håndsprit i tasken, lommen og/eller i bilen. 30% klarer sig uden, viser undersøgelsen. Igen er der forskel på mænd og kvinder. Mens fire ud af fem kvinder (79%) har en håndsprit, gælder det samme for 59% af mændene.

Om undersøgelsen

1.051 deltog i undersøgelsen, der blev gennemført 26. februar - 3. marts 2021. Data er vægtet på køn, alder og geografi og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning 18-74 år.