Gå tilbage
analyse@coop.dk

Brød og grøntsager fylder i skraldespanden

Brød og grøntsager ender ofte i skraldespanden i stedet for på tallerkenen. Madrester, som sirligt er pakket ind og gemt til en anden god gang, lider i stor stil samme skæbne.

Det smider vi ud

To ud af fem (40%) svarer i undersøgelsen, at de indimellem eller ofte smider brød i skraldespanden, fordi de ikke når at få det spist, inden det bliver dårligt. Det samme svarer 36% om grøntsager. Det gør brød og grønt til de to typer madvarer ud af i alt 14, som flest oplever, at de må smide ud. Madrester fra et tidligere måltid (31%), pålæg (29%) og frugt (28%) lider samme skæbne i mange hjem. Anderledes ser det ud for konserves, tørvarer som ris og pasta - og slik, kage og sødt, som kun få oplever, at de ind i mellem eller ofte må smide ud. 16% svarer i undersøgelsen, at de aldrig smider mad ud.

Hvilke af følgende oplever du, at du/I indimellem eller ofte må smide ud?

Spørgsmålet er i grafen forkortet. Spørgsmålet var i undersøgelsen formuleret således: "Det næste spørgsmål handler om de fødevarer, du/I ender med at smide ud derhjemme, fordi de bliver dårlige, inden du/I får dem spist. Det kan være mad, du glemmer i køleskabet eller i brødkassen, madvarer du ikke når at spise, fordi mængderne i pakkerne er for store osv. Hvilke af følgende oplever du, at du/I indimellem eller ofte må smide ud? Du skal se bort fra madrester, du/I smider ud fra tallerkener og madkasser, som har været serveret for en person."

Om undersøgelsen

1.017 deltog i undersøgelsen, der blev gennemført i juni 2021. Data er vægtet på køn, alder og geografi og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning 18-74 år.