Gå tilbage

Øllen er den mest populære alkoholfri variant

Næsten hver tredje voksne dansker har drukket alkoholfri øl i løbet af de seneste seks måneder. Se mere om danskernes alkoholvaner her.

30 pct. har drukket alkoholfri øl indenfor det seneste halve år

Næsten hver tredje (30 pct.) har drukket alkoholfri øl i løbet af de seneste seks måneder. Det gælder i højere grad mænd (39 pct.) end kvinder (22 pct.).

Den alkoholfri øl er uden sammenligning den mest populære alkoholfri variant. Faktisk skal man - i runde tal - lægge dem, der har drukket alkoholfri vin, champagne, spiritus og cider sammen, for at nå op på det antal, der har drukket alkoholfri øl.

Selvom det går godt for de alkoholfri drikke, er det stadig sådan, at mere end hver anden voksne dansker (55 pct.) ikke har drukket en eneste af de fem alkoholfri varianter de seneste seks måneder.

Hvilke af følgende drikke uden alkohol har du drukket indenfor de seneste 6 måneder?

Alkoholfri er ikke forbeholdt afholdsmænd

Undersøgelsen viser også, at den alkoholfri øl er mere udbredt blandt dem, der drikker alkohol. Blandt dem, der har drukket en eller anden form for alkohol det seneste halve år, har hver tredje (34 pct.) også drukket alkoholfri øl. Det samme gælder kun 12 pct. af dem, der ikke har rørt alkohol.
Halvdelen (51 pct.) af dem, der drikker alkohol, har ikke drukket en eneste af de fem alkoholfri drikke det forgangne halve år.

Forbruget af alkoholfri krydset med forbruget af øvrig alkohol

Grafen viser, at hver tredje (34 pct.) af dem, der har drukket alkohol det seneste halve år, også har drukket alkoholfri øl. Det samme gælder 12 pct. af dem, der ikke har drukket alkohol. Syv ud af ti (71 pct.) af dem, der ikke har drukket alkohol, har heller ikke drukket de alkoholfri varianter.

Derfor vælger vi alkoholfri

Blandt de, der har drukket alkoholfri det seneste halve år, svarer mere end hver anden (54 pct.), at de drikker alkoholfri for at undgå at blive beruset. 20 pct. vælger alkoholfri af helbredsmæssige årsager, mens 17 pct. angiver færre kalorier som årsag. Kun seks pct. svarer, at alkoholfri smager bedre.

Hvorfor drikker du alkoholfrie drikke?

Spørgsmålet er stillet til alle dem, der har svaret, at de har drukket en eller flere typer alkoholfri.

Vi drikker mest med andre

De fleste drikker alkoholfri i selskab med andre, men 18 pct. gør det også, når de er hjemme alene. Det gælder i højere grad mænd (24 pct.) end kvinder (11 pct.). Samme billede tegner sig, når man ser på, hvem der drikker alkohol. Blandt dem drikker 31 pct. af mændene og 16 pct. af kvinderne, når de er alene.

Tre ud af fire voksne (75 pct.) forventer, at deres forbrug af alkoholfri vil være uændret om et år. Otte pct. forventer et større forbrug, mens andre otte pct. forventer, at de har et lavere forbrug om et år.

I hvilke situationer drikker du alkoholfri?

Spørgsmålet er stillet til alle dem, der har svaret, at de har drukket en eller flere typer alkoholfri.

Alt det med procenter

Selvom særligt den alkoholfri øl er populær, så er det fortsat varianterne med alkohol, de fleste drikker.

Hvilke af følgende har du drukket de seneste seks måneder?

Mens nogenlunde lige mange mænd og kvinder drikker vin, champagne og cider, er der markant flere mænd, der de seneste seks måneder har drukket øl (75 pct. mænd mod 49 pct. kvinder) og spiritus (57 pct. mænd mod 46 pct. kvinder).

Næsten otte ud af ti (78 pct.) forventer, at deres forbrug af drikke med alkohol vil være uændret om et år, mens 14 pct. forventer et mindre forbrug og fire pct. har planer om at skrue op for indtaget af alkohol i løbet af de kommende 12 måneder.

Om undersøgelsen

1.016 danskere har deltaget i undersøgelsen, der blev gennemført i februar 2024. Data er vægtet på køn, alder og geografi, og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning i alderen 18-74 år.