Gå tilbage
analyse@coop.dk

Én ud af tre ved, hvad GMO er

Hver tredje dansker ved, hvad GMO er. Og så er der ingen tvivl: Jo mere vi ved om GMO, jo mere imod teknologien er vi.

Hver tredje ved, hvad gmo er

Hver tredje dansker (34%) svarer, at de ved, hvad ”GMO” er en forkortelse for. Af dem kan mere end ni ud af ti (94%) med egne ord forklare, hvad GMO står for. Undersøgelsen viser også, at dem, der ved mest om gmo, også er de mest skeptiske. Således er der flere af dem, der ved, hvad GMO er en forkortelse for, der er imod forskellige anvendelser af GMO end det er tilfældet blandt dem, der ikke ved, hvad GMO står for. Markant flere af dem, der ikke ved, hvad GMO står for, svarer ”ved ikke” til de forskellige bud på anvendelsen af GMO-teknologi. Generelt er mænd mere for brugen af GMO end kvinder, mens flere kvinder er uafklarede.

For eller imod anvendelse af gmo

Formuleringerne i undersøgelsen er forkortet i grafen. I undersøgelsen er de formuleret således og stillet i forskellig rækkefølge:

1) Planter, der er gensplejset for at kunne afsløre, om der ligger efterladte landminer i jorden, 2) Bomuld, der er gensplejset for at reducere brugen af sprøjtemidler i bomuldsproduktionen, 3) Lægemidler fremstillet gennem gensplejsning af mikroorganismer i lukkede tanke, 4) Vaskepulver lavet med enzymer, der kommer fra gensplejsede mikroorganismer, 5) Lægemidler fremstillet gennem gensplejsning af f.eks. kartofler, der dyrkes på en mark, 6) Sojabønner, der er gensplejset for at modstå, at marken behandles med sprøjtemidler, 7) Majs, der er gensplejset for at modstå insektangreb, 8) Produktion af gensplejset ris med højere indhold af A-vitamin, 9) Ost lavet med enzymer, der kommer fra gensplejsede mikroorganismer, 10) Mælk fra køer, der har fået foder bestående af gensplejsede majs og soja, 11) Kød fra dyr, der har fået foder bestående af gensplejsede majs og soja, 12) Grøntsager, der er gensplejsede for at holde sig længere, 13) Grøntsager, der er gensplejsede for at smage bedre, 14) Kød fra gensplejsede dyr, 15) Laks i dambrug, der er gensplejset for at blive større.

Mange mener, der dyrkes GMO-fødevarer i Danmark

Hver tredje (32%) tror, at der bliver dyrket GMO-afgrøder til fødevarer i Danmark. Lige så mange mener, at kvæg, kyllinger og svin fordres med GMO-baseret foder i Danmark. Til begge spørgsmål svarer mere end hver anden, at det ved de ikke.

Bliver der dyrket GMO afgrøder til fødevarer i Danmark?

Om undersøgelsen

1.002 deltog i undersøgelsen, der blev gennemført i uge 35, 2010. Data er vægtet på køn, alder og geografi og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning i aldersgruppen 15-74 år.