Gå tilbage
analyse@coop.dk

Økologisk tøj taler mest til kvinder

Én ud af tre danskere har købt økologisk tøj. Det gælder særligt kvinder.

Én ud af tre har købt økologisk tøj

32% af danskerne har på et eller andet tidspunkt købt økologisk tøj. Blandt dem svarer tre ud af fire, at det var tøj til dem selv, mens halvdelen har købt økologisk tøj til børn. Kæreste, ægtefælle og øvrige familiemedlemmer har kun få foræret det bæredygtige tøj. Undersøgelsen viser også, at økologisk tøj i højere grad købes af kvinder (45%) end mænd (18%), ligesom der også er flere kvinder (28%) end mænd (11%), der forventer at de vil købe økologisk tøj til dem selv indenfor det næste års tid. Samlet set vurderer én ud af fem danskere, at det er sandsynligt eller overvejende sandsynligt, at der tilføjes et stykke økologisk tøj til garderoben i løbet af det næste år.

Hvor sandsynligt er det, at du i løbet af det næste år vil købe økologisk tøj til dig selv?

Om undersøgelsen

1.012 deltog i undersøgelsen, der blev gennemført i september 2018. Data er vægtet på køn, alder og geografi og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning 15-74 år.