Gå tilbage
analyse@coop.dk

Vinteren giver os trang til sødt - og lys

For hver fjerde betyder vinteren en ekstra sød tand. Samtidig føler halvdelen af danskerne sig mere trætte og uoplagte. Én ud af otte har prøvet lysterapi.

Flere søde sager, når dagene bliver kortere

27% svarende til hver fjerde dansker oplever, at de får ekstra trang til søde sager om efteråret/vinteren ift. forår/sommer. Det gælder i lidt højere grad for kvinder (31%) end for mænd (23%).

Oplever du at få ekstra trang til søde sager om efteråret/vinteren ift. forår/sommer?

Træthed og lysterapi

Mere end hver anden (54%) føler sig generelt mere træt og uoplagt i vinterhalvåret end i sommerhalvåret, mens knap to ud af fem danskere (38%) føler sig mere nedtrykt og trist i vinterhalvåret end i sommerhalvåret. 12% af danskerne har prøvet lysterapi for at modvirke træthed, tristhed eller depression i vinterhalvåret.

Føler du dig generelt mere [træt og uoplagt/nedtrykt og trist] i vinterhalvåret end i sommerhalvåret?

Indretning med lys

Undersøgelsen viser også, at én ud af fire i høj grad tager højde for, om lyset passer til aktiviteten i de forskellige rum, når de indretter deres hjem. Mere end hver fjerde (29%) svarer, at de kun i mindre grad eller slet ikke har taget højde for, om lyset passer til rummet.

I hvilken grad har du i indretningen af dit hjem taget højde for, om lyset passer til aktiviteten og stemningen i de forskellige rum?

Om undersøgelsen

1.012 deltog i undersøgelsen, der blev gennemført i oktober 2018. Data er vægtet på køn, alder og geografi og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning 15-74 år.