Gå tilbage
analyse@coop.dk

Aftensmaden på hverdage presser os

Aftensmad på hverdage er en udfordring i mange børnefamilier. Der hersker både tidspres og manglende inspiration og så oplever mange, at det lidt for ofte bliver til det samme, når der skal laves mad.

Børn i familien skaber behov for inspiration

To ud af fem danskere savner inspiration til aftensmaden på hverdage. Det gælder særligt for de 18-49-årige, mens mere end hver anden, der har rundet 50 år, ikke mangler inspiration til et eneste af dagens måltider. Undersøgelsen viser også en klar tendens til, at børn i husstanden skaber et ønske om inspiration til aftensmåltidet i hverdagene. Mens 34% af dem, der ikke har hjemmeboende børn, efterlyser inspiration til hverdagens aftensmåltid, gælder det samme for cirka 60% af dem med et eller to børn.

Hvilke måltider savner du inspiration til?

Hverdagsmaden presser mange – især børnefamilier

Én ud af tre danskere (36%) føler sig ugentligt pressede på tid, når der skal laves hverdagsaftensmad. Det er særligt børnefamilierne, der oplever, at tiden ikke helt slår til. Mens kun én ud af fire (27%) af dem uden hjemmeboende børn føler sig presset på tid hver uge, gælder det samme for mere end 60% af dem, der har børn.

Hvor ofte føler du dig presset på tid, når du/I skal lave aftensmad i hverdagene?

Én ud af fem (23%) oplever flere gange om ugen eller oftere, at tiden ikke helt slår til, når der skal laves aftensmad. Andre 24% oplever til gengæld aldrig tidspres.

De fleste beslutter sig samme dag

30% af danskerne bestemmer sig for, hvad de skal have at spise til aftensmad, samme dag. Mere end hver anden (53%) planlægger højest én dag frem. Jo flere børn, der er i husstanden, jo flere dage i forvejen planlægges aftensmaden. Mere end hver anden svarer i undersøgelsen, at de i nogen eller høj grad har en oplevelse af, at de lidt for ofte spiser det samme til aftensmad derhjemme

Hvor mange dage frem i tiden planlægger du/I aftensmad?

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført i uge 3, 2016. 1.003 respondenter deltog. Resultaterne er vægtet på køn, alder og geografi og er repræsentative for den danske befolkning 15-74 år.