Gå tilbage
analyse@coop.dk

14% betragter sig som kræsne

Hver syvende dansker betegner sig selv som værende kræsen. Øverst på listen over mad, vi undgår, er indmad og fisk.

Én ud af fem undgår indmad

I undersøgelsen er deltagerne først blevet spurgt til, om der er mad de undlader at spise, fordi de ikke bryder sig om det. Her svarer 21% i fritekst, at de går udenom indmad. 13% undgår fisk. Derfra er der et stykke vej ned til skaldyr, kød og ost, som cirka hver 12. ikke bryder sig om. 14% af danskerne svarer ja til spørgsmålet ”Vil du betegne dig selv som kræsen?”. Lidt flere kvinder (16%) end mænd (11%). Cirka en tredjedel af de selverklærede kræsne oplever kræsenheden som et problem.

Er der noget mad, du ikke spiser, fordi du ikke bryder dig om det?

Om undersøgelsen

1.017 deltog i undersøgelsen, der blev gennemført i oktober 2018. Data er vægtet på køn, alder og geografi og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning 15-74 år.