Gå tilbage
Lars Aarup, Analysechef
30 91 92 66 Lars.Aarup@coop.dk

Mælkeforbruget falder

På ti år er andelen af danskere, der drikker mælk, faldet fra fem til fire ud af ti. Det er særligt de unge, der vender mælken ryggen.

Fra fem til fire ud af ti

For ti år siden drak 5 ud 10 danskere mælk på en helt almindelig dag. Det tal er i dag faldet til 4 ud af 10, viser tal fra Coops Mad-O-meter. Faldet kan også ses i salget. Første graf nedenfor viser udviklingen i det samlede salg af mælk målt i styk pr. kunde. Den anden graf viser salget af de forskellige mælketyper.

I 2007 overtog minimælken førerpladsen fra letmælken, men siden 2010 er forbruget af de tre lette mælketyper faldet støt. Sødmælken ser ud til at stige lidt, og kærnemælken havde et fint 2018, muligvis på grund af den varme sommer og den store efterspørgsel på kærnemælkskoldskål.

Salget af plantebaserede drikke som havre-, soja-, mandel- og risdrikke har høje vækstrater, men sammenligner man forbruget af plantedrikke med komælk, udgør plantedrikkene kun 2,6%. Faldet i mælkeforbruget kan derfor ikke forklares med en tilsvarende stigning i forbruget af plantedrikke. Se hvordan det går med salget af plantebaserede drikke her.

Det samlede mælkesalg målt i styk pr. kunde 2003-2018

Salget af mælketyper 2003-2018

Mest mælk om morgenen

Danskerne forbruger mest mælk om morgenen, men det er også først på dagen, man ser det største fald. I 2009 drak 36% af danskerne mælk til morgenmad. Det tal var i 2018 faldet til 31%, og faldet ser ud til at fortsætte i 2019.

Særligt de yngre vælger mælken fra

Coops Mad-O-meter viser et markant fald i indtaget af mælk blandt de 15-34-årige. Mens 42% af de unge i 2009 drak mælk, gælder det kun 32% i 2018. Også de 35-54-årige har skruet ned for mælken, om end faldet sker fra et lavere udgangspunkt. De 55-74-årige har i hele perioden ligget meget stabilt på cirka 28%.

Om undersøgelsen

Konklusionerne er baseret på salgstal fra Coops butikker i årene 2003-2018. Oplysninger om forbrug fordelt på landsdele, køn, alder m.v. er trukket ud af Coops Mad-O-meter – en database over danskernes madvaner, der dagligt opdateres, og som p.t. indeholder mere end 1. mio. måltider. Respondenterne er vægtet på køn, alder og geografi og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning mellem 15 og 74 år. Øvrige resultater stammer fra survey gennemført i maj 2019 blandt 1.012 respondenter i alderen 18-74 år, som er vægtet på køn, alder og geografi.