Gå tilbage
Lars Aarup, Analysechef
30 91 92 66 Lars.Aarup@coop.dk

Markant stigning i salget af øl

Salget af øl tog et ordentlig spring opad i 2020 og ligger fortsat højt.

En markant stigning på et enkelt år

I løbet af bare et enkelt år steg salget af øl fra 2019 til 2020 med 12% i Coops butikker. Det er en markant stigning i et salg, der ellers ligger ret stabilt. Selv når man ser bort fra 2019, hvor ølsalget faldt lidt i forhold til de forrige år, var stigningen i 2020 markant. I forhold til 2014, der i undersøgelsen er angivet som indeks 100, var salget i 2020 10% højere.

Mens faldet i 2019 kan skyldes en forholdsvis sløj sommer vejrmæssigt, skal forklaringen på 2020-stigningen formentlig findes i de nedlukninger af samfundet, som covid-19 ad flere omgange og i længere perioder forårsagede.

Salget af øl i perioden 2014-20

Salgstallene er indekserede med salget i 2014 som indeks 100 og opgjort i kr. pr. måned. 

Om undersøgelsen

Undersøgelsen bygger på salget af øl i Coops butikker i perioden 2014 til og med juni 2021.