Gå tilbage
Lars Aarup, Analysechef
30 91 92 66 Lars.Aarup@coop.dk

Mange spiser op, selvom maven er fuld

Supersize, sharesize - mange snupper gerne den lidt større udgave af slikposen eller café latten. Særligt de unge går big, hvis muligheden byder sig.

Mange spiser op trods mæthed

De fleste danskere spiser op, selvom de egentlig er mætte. I undersøgelsen svarer hver anden (52%), at de ofte eller altid vil spise op derhjemme, hvis der ligger mad tilbage på tallerkenen - selvom de egentlig er mætte. Stillet overfor samme situation - men nu som gæst hos venner og familie - svarer tre ud af fem (62%), at de ofte eller altid vil tømme tallerkenen, selvom maven er fuld.

Tom tallerken trods mæthed

"Forestil dig, at du sidder og spiser et måltid og egentlig er mæt, men der er noget mad tilbage på tallerkenen. Hvor ofte spiser du op, selvom du egentlig er mæt (forudsat at du kan lide maden), når du er følgende steder?"

Én ud af fem supersizer ofte eller altid

Var det noget med en større portion for en lille merpris? Mange takker ja til en lidt større udgave af café latten, burgermenuen eller lignende, hvis den kun koster lidt ekstra. I undersøgelsen svarer 20%, at de ofte eller altid vælger den større udgave. To ud af fem (40%) gør det kun sjældent eller aldrig.

Undersøgelsen viser, at særligt dem under 35 år bliver fristet til at gå op i størrelse. I denne aldersgruppe svarer 30%, at de ofte eller altid vælger den lidt større udgave. Det samme gælder for 23% af de 35-54-årige og 9% af dem over 55 år.

Større udgave for en lille merpris

"Forestil dig at du står i en butik, restaurant eller café, hvor du fx kan købe en større café latte, en større burgermenu el.lign. til en lille merpris. Hvor ofte vælger du den større udgave, selvom du egentlig synes, den almindelige er tilstrækkelig?"

Share size - men uden deling

Forestil dig, at du har købt en pose slik mærket ’family size’, ’share size’ el.lign. Hvor ofte spiser du det hele selv på én gang? 17% af danskerne svarer, at det gør de ofte eller altid, mens det sommetider sker for andre 17%. For hver anden sker det sjældent eller ligefrem aldrig. Undersøgelsen viser, at det særligt er dem under 35 år, der deler de store poser med sig selv. I aldersgruppen 18-34 år svarer 26%, at det sker ofte eller altid, når de har købt en af de store poser. 18% af de 35-54-årige og 8% af de 55-74-årige svarer det samme.

Sharesize til én

"Forestil dig, at du har købt en pose slik mærket 'family size', 'share size' el. lign. Hvor ofte spiser du det hele selv på én gang?"

Kan du spotte 10 procent?

I undersøgelsen er respondenterne blevet præsenteret for to fødevarer: Pasta med kødsauce og blandet slik. Hver fødevare er præsenteret i fire billeder/versioner, hvor to af portionerne er 10% mindre end de øvrige to. Respondenterne har først svaret på, om der er forskel på fødevarernes størrelser. De, der har svaret ’Ja, der er forskel’, har dernæst markeret, hvilke(n) portion(er) er størst.

En klassiker - Pasta med kødsauce

Knap tre ud af fem (59%) svarer i undersøgelsen, at der er forskel på mængden af pasta med kødsauce på tallerknerne. 29% mener ikke, der er forskel, mens 12% svarer ’Ved ikke’. Af de 59%, der mener, der er forskel, svarer de fleste, at det er portion A og D, der er størst. De rigtige svar er A og C.

De store portioner (A og C) vejer 400 gram. De små (B og D) vejer 360 gram.

Fredagshygge - Bland-selv slik

39% svarer i undersøgelsen, at der er forskel på størrelsen på slikportionerne. 48% mener ikke, der er forskel, mens 13% svarer ’Ved ikke’. Af de 39%, der mener, der er forskel, er der flest og næsten lige mange, der svarer, at tallerken A og B indeholder mest slik. Der er også næsten lige mange, der mener, at C og D er størst. De rigtige svar er A og C. 

De store portioner (A og C) vejer 500 gram. De små (B og D) vejer 450 gram.

Om undersøgelsen

1.015 deltog i undersøgelsen, der blev gennemført i marts 2021. Data er vægtet på køn, alder og geografi og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning 18-74 år.