Gå tilbage
analyse@coop.dk

Påske er lig med æg, sild, rejer og hjemme-ferie

Hvad har danskerne af planer for påsken – og hvor mange skal til påskefrokost? Hvad skal der være på et rigtigt påskefrokostbord og hvorfor er æg vigtigst?

De ældre holder påskefrokost og unge kvinder rejser udenlands

To ud af fem (40%) svarer i undersøgelsen, de skal være hjemme i påsken. For danskere mellem 18 og 34 år er det dog kun én ud af tre (34%). Særligt unge kvinder rejser i stedet væk: 13% har svaret, at deres påskeferie byder på en rejse til udlandet. For kvinder mellem 55 og74 år er det kun 3%, der skal udenlands.

Én ud af fire (24%) er inviteret til påskefrokost som gæst og én ud af seks (16%) skal selv holde påskefrokost. To ud af tre (66%) skal slet ikke til påskefrokost – hverken som gæst eller som vært. Danskerne har tilsyneladende tradition for at tage til påskefrokost hos de ældre familiemedlemmer: 26% af de 55-74-årige har svaret, at de skal holde påskefrokost. Blandt de 15-34-årige er det kun 7%.

Hvad skal du i påsken?

Æg skal spises – ikke pustes

Færre end én ud af 10 puster æg i forbindelse med påsken. Påskeaktiviteten er mest populær blandt de 18-34-årige, hvor én ud af seks (16%) har svaret ja til spørgsmålet.

Puster du/I æg i forbindelse med påsken?

Æg er vigtigere end alt andet, og vi vil hellere have laks end snaps

70% synes, at der bør være æg på et rigtigt påskefrokostbord – æg er faktisk lige så vigtigt som rugbrød, hvilket 69% mener hører til. Lyst brød er til gengæld ikke en nødvendighed – kun en ud af tre (32%) mener, at det bør være på påskebordet.

Over halvdelen (53%) af de adspurgte mener, at øl skal være til stede, mens snaps er lidt mindre populært: To ud af fem (40%) synes, at brændevinen skal til.

Grønne salater (22%), pålægssalater (21%) og lam (19%) mener en ud af fem hører til påskebordet.

Hvad bør der være på et påskefrokostbord, synes du?

Om undersøgelsen

1.004 deltog i undersøgelsen, der blev gennemført i marts 2022. Data er vægtet på køn, alder og geografi, og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning 18-74 år.