Gå tilbage
analyse@coop.dk

Sådan affaldssorterer danskerne

Der er stor opbakning til affaldssortering og genanvendelse. Men det volder problemer at gøre det rigtigt, viser det sig.

Sådan sorterer danskerne

Gennemsnitligt sorterer danskerne i fem affaldstyper, f.eks. restaffald, metal, glas, plast osv. Otte ud af ti (81 procent) sorterer i alle de affaldstyper, deres kommune stiller til rådighed. 15 procent gør ikke.

I undersøgelsen er deltagerne blevet spurgt mere specifikt til sortering af brugt emballage. Her svarer 80 procent, at de i en eller anden grad oplever udfordringer ved at sortere korrekt. Én ud af fem (21 procent) oplever det i høj eller meget høj grad.

I hvilken grad oplever du udfordringer ved at sortere brugt emballage korrekt?

Blandt dem, der i en eller anden grad oplever udfordringer med at sortere emballage, er det særligt sammensatte materialer, der ikke kan skilles ad, som volder problemer:

Hvilke udfordringer oplever du, når du skal sortere brugt emballage?

Hvilken emballage er bedst for klima og miljø?

Genbrugspap/papir eller ingen emballage - det er ifølge danskerne de bedste emballager til fødevarer, hvis man vil passe på miljøet/klimaet. Ny plast skraber sammen med metal bunden med henholdsvis fem og seks procent.

Hvilke materialer til emballering af fødevarer, tror du, er bedst for miljøet/klimaet?

Vi genanvender for vores families skyld

Når danskerne bruger tid og energi på at sortere affald, købe varer pakket ind i genanvendte materialer og andet, der hører til den cirkulære økonomi, så skyldes det særligt et hensyn til egen familie og kommende generationer. Knap én ud af ti forsøger ikke at bidrage til den cirkulære økonomi:

Hvad er den primære grund til, at du prioriterer at bidrage til den cirkulære økonomi?

I undersøgelsen har deltagerne også svaret på, hvilket udsagn der bedst passer på deres indtryk af cirkulær økonomi. 61 procent mener, det vil nedsætte Danmarks samlede klimaaftryk og er således positive. 15 procent tror ikke, det vil gøre en forskel. Hvorvidt den cirkulære økonomi gør det nemmere eller mere besværligt at være forbruger, er der uenighed om. 30 procent tror, det vil blive lettere, mens 37 procent omvendt tror, det bliver mere besværligt. 33 procent svarer ’Ved ikke’ til spørgsmålet.

Hver femte overforbruger

Majoriteten af danskerne (70 procent) oplever, at de kun køber det, de har behov for af møbler, tøj og lignende. I undersøgelsen er de blevet bedt om at se bort fra mad. Én ud af fem (23 procent) svarer, at de køber mere, end de har brug for, mens to procent erkender, at de køber alt for meget. Undersøgelsen viser også, at to ud af tre primært køber ny-producerede varer, mens 22 procent oftest køber genbrug.
Grafen her viser, hvad danskerne gerne køber genbrugt:

Hvad køber du gerne genbrugt?

Om undersøgelsen

1.000 deltog i undersøgelsen, der blev gennemført i juni 2022. Data er vægtet på køn, alder og geografi og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning 18-74 år.