Gå tilbage
analyse@coop.dk

Én ud af fire returnerer dårlige varer

Hver tredje voksne dansker har indenfor den seneste måned været utilfreds med en fødevarer, de har købt. Men det er langt fra altid, vi går tilbage med varerne.

Hver tredje har fået en dårlig vare med hjem

Alene den seneste uge har hver syvende dansker (14%) oplevet at komme hjem med en fødevare, som på den ene eller anden måde var utilfredsstillende. Én ud af tre har oplevet det den seneste måned. Men vi går langt fra altid tilbage med den dårlige vare, viser undersøgelsen. Mere end hver anden (54%), der har prøvet at komme hjem med en dårlig vare, svarer at det er mere end et år siden, de returnerede en utilfredsstillende vare, eller at de helt enkelt aldrig har gjort det. De varer, vi oftest går tilbage til butikken med, er henholdsvis fersk kød og grøntsager.

Hvornår har du senest returneret en utilfredsstillende fødevare

Det er besværligt at returnere en vare

Når forbrugerne undlader at returnere en fødevare, som de ellers er utilfredse med, skyldes det særligt to ting: Vi synes, det er besværligt at skulle returnere eller vi synes ikke varen er dyr nok til, at vi vil bruge tid på det. Kun syv % svarer i undersøgelsen, at de undlod at levere varen tilbage, fordi de tænkte, at forhandleren ikke ville tage den retur.

Ældre klager oftere end unge

Der er en tendens til, at de unge mere end de ældre lader det gå ubemærket hen, når en vare viser sig at være dårlig. Mens 30% af dem over 54 år siger det i butikken hver gang, de har fået en utilfredsstillende vare med hjem, gør kun 12% af de unge under 35 år det samme. Hver fjerde under 35 år (28%) siger det aldrig.

Siger det i butikken, når varen er utilfredsstillende

Om undersøgelsen

1.023 deltog i undersøgelsen, der blev gennemført i uge 23, 2009. Data er vægtet på køn, alder og geografi og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning i aldersgruppen 15-74 år.