Gå tilbage
analyse@coop.dk

Plastik topscorer som bekymring

Coop Analyse har bedt danskerne rangere en række sociale-, klima- og miljømæssige udfordringer efter, hvor bekymrede eller ubekymrede de er. Plastik indtager en klar førsteplads.

Plastik er værst

Hver anden dansker (49 pct) er i meget høj grad bekymret for plastik, der ender i naturen og havene. 78 pct er det i høj eller meget høj grad. Det placerer plastik som den absolutte topscorer på listen over 14 udfordringer. Seks ud af ti (65 pct) er i høj eller meget høj grad bekymrede for forurening af drikkevandet. Mindst bekymrede er vi danskere for, at maden skal gøre os syge og at løn- og arbejdsvilkår ikke er gode nok.

I hvilken grad mener du, at der er grund til at være bekymret for følgende?

Udsagnene er i grafen forkortet af hensyn til læsevenligheden. I undersøgelsen var de formuleret således: 1) At plastik ender i naturen og havene, 2) At drikkevand forurenes, 3) At temperaturen på kloden stiger 4) At plante- og dyrearter uddør, 5) At mad smides ud, 6) At der bruges pesticider i landbruget, 7) At der er sundhedsskadelige kemiske stoffer i varerne, 8) At dyr til produktion af fødevarer ikke har det godt nok,  9) At vi genbruger for lidt, 10) At varer bliver transporteret over lange afstande, 11) At der kan blive mangel på fødevarer, 12) At nogle danske lokalsamfund er økonomisk og socialt udfordrede, 13) At løn- og arbejdsvilkår for mennesker, der arbejder med produktion af varer, ikke er gode nok, 14) At jeg kan blive syg af min mad.

Om undersøgelsen

1010 deltog i undersøgelsen, der blev gennemført i juli 2022. Data er vægtet på køn, alder og geografi og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning 18-74 år.