Gå tilbage
analyse@coop.dk

Kartoffelforbruget i konstant fald

For ti år siden var der kartofler på hver tredje aftensmadstallerken. I dag er det mindre end hver fjerde. Færrest kartofler finder man i København.

Kartoffelforbruget falder støt

Forbruget af kartofler er faldet stille og roligt siden 2010, så mens der for cirka et årti siden var kartofler på hver tredje tallerken (34,5%), gælder det i dag kun knap hver fjerde (24,1%). Den nedadgående tendens for kartofler til aftensmad går på tværs af aldersgrupper og ugedage, og der er således tale om et gennemgående fald i danskerne appetit på kartofler.

Kartofler til aftensmad fra 2010 til 2021

Flere kartofler blandt 55+

Der er markant oftere kartofler på middagstallerkenen hos de 55-74-årige end hos de 15-54-årige. Mens lidt mere end hver femte i alderen 15-34 år får kartofler til aftensmad på en gennemsnitlig dag, gælder det samme for to ud af fem (41%) af de 55-74-årige.

Kartofler til aftensmad fordelt på alder

Der er kartofler på 23% af de unges aftensmadstallerkner, mens det samme gælder for 41% af de 55-74-åriges.

Kartofler på lørdagsmenuen

Der bliver spist flest kartofler til aftensmad om lørdagen, faktisk cirka en femtedel flere kartofler lørdag i forhold til en gennemsnitlig ugedag. De mindst kartoffel-tunge dag på ugen er onsdag og torsdag.

Kartofler til aftensmad fordelt på ugedage

Tallene i grafen er indekserede med 100 som gennemsnit.

Københavnere spiser færrest kartofler

Der bliver spist flest kartofler i det meste af Jylland - på nær Østjylland - samt i region Sjælland og øerne. Færrest kartofler spiser de i København, hvor der ryger 19% færre kartofler på aftenmenuen end der gør på landsgennemsnit.

Kartofler til aftensmad fordelt på regioner

Tallene i grafen er indekserede med 100 som landsgennemsnit.

Om undersøgelsen

Oplysninger om forbrug fordelt på landsdele, køn, alder m.v. er trukket ud af Coops Mad-O-meter – en database over danskernes madvaner, der dagligt opdateres, og som p.t. indeholder mere end to mio. måltider. Respondenterne er vægtet på køn, alder og geografi og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning mellem 15 og 74 år.