Gå tilbage
Lars Aarup, Analysechef
30 91 92 66 Lars.Aarup@coop.dk

Kartoffelforbruget faldet 10%

På bare tre år er forbruget af kartofler til aftensmad faldet markant. Færrest kartofler bliver der spist i København.

Kartoffelforbruget er faldet med 10%

Forbruget af kartofler faldt fra starten af 2009 til starten af 2012 med lidt mere end 10%. Den nedadgående tendens for kartofler til aftensmad går på tværs af aldersgrupper og ugedage, og der er således tale om et gennemgående fald i danskerne appetit på kartofler.

Kartofler til aftensmad over tid

Flere kartofler blandt 55+

Der er markant oftere kartofler på middagstallerkenen hos de 55-74-årige end hos de 15-54-årige. På en vilkårlig aften ligger der kartofler på 33% af danskernes tallerkner. For de 55-74-årige er tallet 44,6%, mens det kun er tilfældet for 25,4% af de 15-34-årige.

Kartofler til aftensmad fordelt på alder

Kartofler på lørdagsmenuen

Der bliver spist flest kartofler til aftensmad om lørdagen, faktisk næsten 20% flere kartofler lørdag i forhold til en gennemsnitlig ugedag. De mindst kartoffel-tunge dag på ugen er tirsdag, onsdag og torsdag.

Kartofler til aftensmad fordelt på ugedage

Tallene er indekserede og viser, at der lørdag er 18% flere, der spiser kartofler, end på en gennemsnitlig dag.

Københavnere spiser færrest kartofler

Der bliver spist flest kartofler i Nord- og Vestjylland samt i region Sjælland og øerne. Færrest kartofler spiser de i København, hvor der ryger 22% færre kartofler på aftenmenuen end landsgennemsnitligt.

Kartofler til aftensmad fordelt på regioner

Om undersøgelsen

Oplysninger om forbrug fordelt på landsdele, køn, alder m.v. er trukket ud af Coops Mad-O-meter – en database over danskernes madvaner, der dagligt opdateres, og som p.t. indeholder mere end 1. mio. måltider. Respondenterne er vægtet på køn, alder og geografi og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning mellem 15 og 74 år.