Gå tilbage
Lars Aarup, Analysechef
30 91 92 66 Lars.Aarup@coop.dk

16% mere rugbrød til aftensmad i København

Københavnerne ligger på førstepladsen, når det gælder rugbrød til aftensmad. Mest begejstrede er de, der har rundet 55 år - og helst på hverdage.

Én ud af 13 får rugbrød til aftensmad

Én ud af 13 danskere (7,6%) spiser rugbrød til aftensmad på en gennemsnitlig aften. Det sker lidt mere i København end i resten af landet – københavnerne er til gengæld også dem, der spiser mindst rugbrød til frokost. Du kan se mere om danskernes rugbrødsvaner fra morgen til aften i undersøgelserne her.

Rugbrød til aftensmad i regionerne

Tallene i grafen er indekserede og viser, at københavnerne spiser 16% mere rugbrød til aften end den gennemsnitlige dansker, angivet som 100. Nordjyderne og de, der bor nord for København, er mindst interesserede i rugbrød, når vi når dagens sidste hovedmåltid.

Mest rugbrød først på ugen

Der bliver spist næsten 40% mere rugbrød til aftensmad i familier uden hjemmeboende børn end i familier med. Samme tendens viser sig, når man ser på alderens betydning for indtaget af rugbrød til aftensmad. Mens 6,3% af de 15-34-årige får rugbrød til aftensmad en helt gennemsnitlig dag, gælder det samme for 7,7% af de 35-54-årige og 8,9% af de 55-74-årige. Samme billede viser sig i øvrigt ved rugbrød til frokost. Sidst viser undersøgelsen, at rugbrød oftest kommer på aftenbordet først på ugen og mest sjældent lørdag aften.

Rugbrød til aftensmad på ugedage

Om undersøgelsen

Oplysninger om forbrug fordelt på landsdele, køn, alder m.v. er trukket ud af Coops Mad-O-meter – en database over danskernes madvaner, der dagligt opdateres, og som p.t. indeholder mere end 1,5 mio. måltider. Respondenterne er vægtet på køn, alder og geografi og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning mellem 15 og 74 år.