Gå tilbage
Lars Aarup, Analysechef
30 91 92 66 Lars.Aarup@coop.dk

Mest saftevand mandag og tirsdag

På en almindelig dag drikker én ud af 30 voksne danskere saftevand til aftensmaden. Det er særligt udbredt i børnefamilier men mindre populært i og omkring de større byer.

16% mere saftevand i region Sjælland og øerne

Der bliver drukket mest saftevand til aftensmaden i region Sjælland og øerne samt i Vest- og Nordjylland. Mindst saftevand til middagen bliver der drukket i København og nord for hovedstaden. Undersøgelsen viser videre, at der bliver drukket mere saftevand til maden i familier med hjemmeboende børn og at kvinder i højere grad end mænd drikker saftevand. Mandag og tirsdag ligger indtaget af saftevand henholdsvis 19% og 17% over gennemsnittet. Mindst saftevand bliver der drukket fredag, lørdag og søndag, hvor forbruget ligger cirka 15% under gennemsnittet.

Saftevand til aftensmad fordelt på regioner

Tallene er indekserede og viser, at man i region Sjælland og øerne drikker 16% mere saftevand til aftensmaden end den gennemsnitlige dansker. Nord for København ligger man 20% under gennemsnittet.

Om undersøgelsen

Oplysninger om forbrug fordelt på landsdele, køn, alder m.v. er trukket ud af Coops Mad-O-meter – en database over danskernes madvaner, der dagligt opdateres, og som p.t. indeholder mere end 1. mio. måltider. Respondenterne er vægtet på køn, alder og geografi og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning mellem 15 og 74 år.