Gå tilbage
Lars Aarup, Analysechef
30 91 92 66 Lars.Aarup@coop.dk

Kvinder drikker markant oftere vand til aftensmaden

Mere end hver fjerde drikker vand til aftensmaden - kvinder markant oftere end mænd. Fredag og lørdag lader flere vandglasset blive i skabet.

Flere kvinder end mænd husker vandet

Der er stor forskel på, hvor i Danmark vandkaraflen ryger på bordet. Nord for København drikker de 8% mere vand til aftensmaden end den gennemsnitlige dansker, mens region Sjælland og øerne drikker 9% mindre end landsgennemsnittet. Undersøgelsen viser også, at kvinder er gladere for vand til maden end mænd. I hvert fald drikker hver tredje kvinde (33,9%) vand til aftensmaden, mens det kun gælder knap hver fjerde mand (23,9%).

Vand til aftensmad i regionerne

Tallene i grafen er indekserede og viser, at der bliver drukket mest vand til aftensmåltiderne i og nord for København og mindst i region Sjælland og øerne.

Vand til maden – men ikke i weekenden

Vi er bedst til at huske vandet til maden på hverdage. Lørdag drikker en fjerdedel af os vand til maden, mens det samme gælder for knap hver tredje ugens første dage.

Vand til aftensmaden på ugedage

Høj uddannelse og indkomst har betydning for vandforbruget

Uddannelse og indkomst spiller tilsyneladende ind, når det handler om vand til aftensmaden. Mens 31,7% af dem med en lang uddannelse drikker vand til maden på en gennemsnitlig dag, gælder det samme for 26,5% af dem med en kort uddannelse. Samme billede tegner sig, når man kigger på husstandsindkomsten. Her drikker de højtlønnede mere vand end dem med lavere lønninger.

Vand til aftensmaden og uddannelse

Om undersøgelsen

Oplysninger om forbrug fordelt på landsdele, køn, alder m.v. er trukket ud af Coops Mad-O-meter – en database over danskernes madvaner, der dagligt opdateres, og som p.t. indeholder mere end 1. mio. måltider. Respondenterne er vægtet på køn, alder og geografi og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning mellem 15 og 74 år.