Gå tilbage
Lars Aarup, Analysechef
30 91 92 66 Lars.Aarup@coop.dk

Kvinder drikker mere vand til aftensmaden

Mere end hver fjerde drikker vand til aftensmaden - kvinder markant oftere end mænd. Mindst vand drikker vi lørdag aften.

Flere kvinder end mænd husker vandet

Der er stor forskel på, hvor meget vand mænd og kvinder drikker til aftensmaden. Mens 35,2% kvinder - altså mere end hver tredje - får vand til maden, gælder det samme for hver fjerde mand (25,6%). Til gengæld bliver der drukket vand over hele landet.

Vand til aftensmad i regionerne

Tallene i grafen er indekserede og viser, at der bliver drukket 7% mere vand til aftensmåltiderne nord for København end på landsgennemsnit, angivet som 100.

Vand til maden – men mindst i weekenden

Vi er bedst til at huske vandet til maden på hverdage. Lørdag drikker en fjerdedel af os (26,5%) vand til maden, mens det samme gælder for knap hver tredje først på ugen.

Vand til aftensmaden på ugedage

Høj uddannelse har betydning for vandforbruget

Uddannelse spiller ind, når det handler om vand til aftensmaden. Mens 33,3% af dem med en lang uddannelse drikker vand til maden på en gennemsnitlig dag, gælder det samme for 28,1% af dem med en kort uddannelse. Samme billede tegner sig, når man ser på vand til frokostmåltidet.

Vand til aftensmaden og uddannelse

Om undersøgelsen

Oplysninger om forbrug fordelt på landsdele, køn, alder m.v. er trukket ud af Coops Mad-O-meter – en database over danskernes madvaner, der dagligt opdateres, og som p.t. indeholder mere end 1,5 mio. måltider. Respondenterne er vægtet på køn, alder og geografi og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning mellem 15 og 74 år.