Gå tilbage
analyse@coop.dk

Flertal: Afrika skal udvikles gennem handel

64% af danskerne mener, at Afrika bedst udvikles gennem handel. Det betyder dog ikke, at alle betragter det som deres ansvar at købe flere varer fra kontinentet.

Handel er vejen frem

64% af danskerne er enige eller delvist enige i, at Afrika skal udvikles gennem øget handel. To ud af fem (44%) mener, at Afrika skal udvikles gennem bedre udviklingsbistand. Flest erklærer sig uenige i, at vi som borgere i Danmark har et ansvar for at støtte udviklingen i Afrika gennem donationer og at Afrika skal udvikles gennem mere udviklingsbistand.

Hvor enig er du i følgende udsagn?

Svarmulighederne er i grafen forkortet af hensyn til præsentationen. I undersøgelsen er de stillet i forskellig rækkefølge og med denne ordlyd: 1) Jeg som borger i Danmark har et ansvar for at støtte udviklingen i Afrika f.eks. gennem donation til humanitære organisationer, 2) Jeg har som forbruger et ansvar for at støtte udviklingen i Afrika f.eks. ved at købe afrikanske varer, 3) Virksomheder uden for Afrika har et ansvar for at udvikle, f.eks. handel eller teknologioverførsel i Afrika, 4) Afrika skal udvikles gennem mere udviklingsbistand, 5) Afrika skal udvikles gennem bedre udviklingsbistand, 6) Afrika skal udvikles gennem øget eksport/handel, 7) Danske virksomheder skal i højere grad end i dag handle med Afrika.

"Ved ikke" og "Hverken enig eller uenig" er fjernet af hensyn til præsentationen.

Risiko for børnearbejde

I undersøgelsen har deltagerne også angivet, hvor enige eller uenige de er i en række udsagn om afrikanske varer. Her erklærer 60% sig enige eller delvist enige i, at der er høj risiko for, at varer fra Afrika er produceret med brug af børnearbejde. Mange (48%) mener også, at der er høj risiko for, at varer fra Afrika er produceret på måder, der er skadelige for miljø og sundhed. Meget få er til gengæld af den opfattelse, at afrikanske varer generelt er af høj kvalitet.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?

Svarmulighederne er i grafen forkortet af hensyn til præsentationen. I undersøgelsen er de stillet i forskellig rækkefølge og med denne ordlyd: 1) Afrikanske varer har generelt en høj kvalitet, 2) Afrikanske varer er generelt dyre, 3) Afrikanske varer har generelt en dårlig kvalitet, 4) Det er svært at få adgang til afrikanske varer, som er interessante for mig, 5) Afrika har et stort og ikke udnyttet potentiale for at producere og sælge flere landbrugsprodukter til Europa, 6) Der er generelt hygiejneproblemer med fødevarer produceret i Afrika, 7) Der er høj risiko for, at varer fra Afrika er produceret med brug af børnearbejdere, 8) Der er høj risiko for, at varer fra Afrika er produceret på måder der skader miljø og sundhed.

"Ved ikke" og "Hverken enig eller uenig" er fjernet af hensyn til præsentationen.

Om undersøgelsen

1.116 deltog i undersøgelsen, der blev gennemført i uge 42, 2010. Data er vægtet på køn, alder og geografi og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning i aldersgruppen 15-74 år.