Gå tilbage
analyse@coop.dk

Skraldespanden fordres med spraydåser og sparepærer

Mange har godt styr på, hvor de skal skille sig af med forskellige typer affald. Men sorteringen smutter ind imellem, f.eks. når vi skal skaffe os af med spraydåser, sparepærer og den tomme shampooflaske.

Det er vi gode til at sortere

Nogle skraldetyper har vi tilsyneladende styr på, hvor skal hen. De fleste kommer de brugte batterier i battericontaineren, pappet i papcontaineren og glas i glascontaineren. Indimellem smutter det for os, som når batterierne for én ud af ti ender i skraldespanden eller æggebakken i papcontaineren, selvom det ligger rigtigt i skraldespanden eller på kompostbunken.

Det sorterer mange forkert

Hver tredje (34%) smed sparepæren i skraldespanden, sidst de skulle skille sig af med sådan en. Den hører dog til i Farligt affald. Det retter kun 17% sig efter. Og så er der de tomme spraydåser. Dem smider mere end hver anden (56%) i skraldespanden, mens hver fjerde (26%) godt ved, at de hører hjemme i Farligt affaldscontaineren. Når shampooflasken er tømt, smider 83% den i affaldsposen, mens 14% tager den med på genbrugsstationen og smider den i plastikcontaineren, hvor den hører til, hvis der står 1, 2 eller 5 i bunden af flasken.

Vi kan sagtens sortere mere

To ud af fem (40%) svarer, at de med de nuværende containere og skraldespande kunne sortere deres affald mere, end de rent faktisk gør. Tre ud af fem (60%) mener, at de ville sortere deres affald mere, hvis der fandtes flere containere inden for rimelig afstand af deres bolig. Mere end hver fjerde oplever, at de har typer af affald, som det er svært at komme af med.

Om undersøgelsen

1.057 deltog i undersøgelsen, der blev gennemført i uge 11, 2011. Data er vægtet på køn, alder og geografi og resultaterne er repræsentative for den danske befolkning i aldersgruppen 15-74 år.