Gå tilbage
Lars Aarup, Analysechef
30 91 92 66 Lars.Aarup@coop.dk

To ud af fem forældre oplever konflikter ved spisetid

Inden for en uge oplever fire ud af ti forældre konflikter med deres børn omkring spisetid. I mange tilfælde handler balladen om kræsenhed.

To ud af fem oplever kontlikter

To ud af fem af danske forældre (39%) oplever i løbet af en uge én eller flere konflikter med deres barn ved middagsbordet. I de fleste tilfælde er det kræsenhed, der udløser konflikten. Bordskik – eller mangel på samme – udløser også ofte en konflikt. Der er ingen forskel på, hvor mange konflikter og hvad konflikten drejer sig om afhængig af køn. Til gengæld er der markant flere forældre med børn i alderen 7-12 år, der svarer, at konflikterne oftest handler om kræsenhed. Det svarer syv ud af ti, mens det samme gælder for 45% af forældre med børn i alderen 3-6 år og lidt mere end hver anden med børn i alderen 13-17 år.

Det handler konflikten ved middagsbordet om

Respondenterne har besvaret spørgsmålet "Hvilke slags konflikter oplever du/I oftest med barnet i forbindelse med aftensmaden?" i fritekst, som efterfølgende er blevet kodet og kategoriseret. 45% af respondenterne har svaret, at de ingen konflikter oplever.

Om undersøgelsen

1.027 respondenter deltog i undersøgelsen, der blev gennemført i uge 5-6, 2010. Respondenterne er vægtet på alder, køn og geografi, og undersøgelsen kan betragtes som repræsentativ for den danske befolkning i aldersgruppen 15-74 år.